Lao động
Quận Long Biên: Triển khai thực hiện tốt công tác cho vay hỗ trợ giải quyết việc làm từ nguồn vốn tín dụng chính sách
04:09 PM 22/11/2022
(LĐXH)- Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, nhiều hộ dân trên địa bàn quận Long Biên đã được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm ổn định.
Thực hiện Đề án “Tăng cường nguồn vốn vay giảm nghèo, hỗ trợ tạo việc làm bằng ngân sách quận Long Biên giai đoạn 2021-2026”, trong gần 2 năm qua, hơn 18 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách đã đến tay các hộ nghèo, người lao động của quận. Qua đó, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho các đối tượng chính sách.
Theo ông Nguyễn Thanh Lâm, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Long Biên, từ năm 2021 đến nay, từ nguồn vốn của quận, đã có 368 người được vay với số tiền hơn 18 tỷ đồng. Trong đó, 5 người thuộc hộ cận nghèo; 23 người thuộc hộ thoát nghèo; 40 người thuộc hộ gia đình chính sách, người có công và thân nhân; 25 lao động là người khuyết tật; 15 người thuộc hộ gia đình sau cai nghiện; 30 lao động là thành viên hộ dùng chăn nuôi chuyển đổi ngành nghề; 230 lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thiếu vốn, thiếu việc làm. Đáng chú ý, đến nay, 100% hộ vay đều thực hiện tốt nghĩa vụ trả nợ gốc, không phát sinh nợ quá hạn, nguồn vốn luôn được bảo toàn. Trong năm 2022, trên địa bàn quận có 182 người được vay vốn, sử dụng vào các mục đích như: Trồng cây ăn quả, kinh doanh dịch vụ, bán hàng ăn uống, tạp hóa, sửa chữa cơ khí, điện tử, may mặc... Ông Nguyễn Huy Về (tổ 7, phường Giang Biên) cho hay: “Nhờ số vốn vay ban đầu 30 triệu đồng và được nâng dần mức vay của NHCSXH, gia đình tôi đã đầu tư trồng bưởi da xanh và nhãn. Đến nay, gia đình có hơn 1ha đất trồng nhãn, bưởi da xanh, trở thành hộ có thu nhập khá tại địa phương”.
Hoạt động vay vốn tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận Long Biên
Tính đến hết tháng 6/2022, tổng dư nợ tại NHCSXH quận là 362.500 triệu đồng, gấp 28,2 lần so với năm 2004. Trong 20 năm qua, nguồn vốn cho vay trên địa bàn quận không ngừng tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm trên 20%; NHCSXH quận đã giải ngân cho vay 38.465 lượt hộ gia đình được vay vốn dụng chính sách, trong đó có 9.992 lượt hộ nghèo, 8.161 lượt hộ cận nghèo, 4.791 lượt hộ mới thoát nghèo, 378 lượt học sinh sinh viên, 15.105 lượt lao động được vay vốn giải quyết việc làm, 01 lao động được vay vốn có thời hạn ở nước ngoài, 33 khách hàng vay vốn mua nhà ở xã hội, 04 người sử dụng lao động được vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. 
Tín dụng chính sách đã góp phần giảm 728 hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng thời hỗ trợ, mở rộng việc làm cho trên 38.400 lao động. Được vay vốn tín dụng ưu đãi, người dân tin tưởng vào đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước. Khi được vay vốn các hộ dân có trách nhiệm với vốn vay, nộp tiền lãi, tiền tiết kiệm hàng tháng đầy đủ, trả nợ gốc đúng hạn. Các Hội đoàn thể nhận ủy thác như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên được củng cố, ngày càng phát triển, thu hút được nhiều hội viên tham gia tổ chức hội, góp phần ổn định xã hội.
Qua 20 năm triển khai thực hiện hoạt động tín dụng chính sách đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ- CP của Chính phủ, được sự quan tâm, chỉ đạo của Quận ủy, HĐND, UBND quận, sự phối hợp, vào cuộc của các tổ chức chính trị-  xã hội, tín dụng chính sách đã phát huy được vai trò là một trong những công cụ đòn bẩy kinh tế, kích thích người nghèo, thiếu vốn sản xuất kinh doanh và các đối tượng chính sách khác có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện cuộc sống, góp phần giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận Long Biên nói riêng và TP Hà Nội nói chung. Cùng với đó, tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đến nay đã thực sự đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình ủng hộ, đạt hiệu quả tích cực, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. NHCSXH quận Long Biên đã phát huy vai trò là công cụ của các cấp chính quyền trong việc thực hiện các chương trình tín dụng của Chính phủ đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần vào tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận.
Đánh giá về việc thực hiện chính sách tín dụng tại quận Long Biên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Long Biên Vũ Thị Thành cho biết: "Việc thực hiện tín dụng chính sách đã kịp thời hỗ trợ, góp phần ổn định đời sống của người dân, đặc biệt là các hộ chính sách. Điều này thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện của Quận ủy, HĐND, UBND quận và sự vào cuộc tích cực của các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận, phường trong triển khai tín dụng chính sách". Thời gian tới, để nhiều người dân biết đến nguồn vốn vay giảm nghèo, hỗ trợ việc làm của quận, bà Vũ Thị Thành đề nghị NHCSXH quận Long Biên cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao vai trò chỉ đạo tổ chức thực hiện của các cấp ủy, chính quyền trong bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để kiến nghị, đề xuất với cấp trên mở rộng hơn đối tượng vay vốn.
Để triển khai hiệu quả kế hoạch tín dụng chính sách trong thời gian tới, NHCSXH quận Long Biên tiếp tục phối hợp với UBND các phường; các phòng, ban, ngành, đoàn thể rà soát đối tượng có nhu cầu, hướng dẫn hồ sơ, thẩm định, giải ngân đúng đối tượng, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hộ vay vốn, bảo đảm nguồn vốn phát huy hiệu quả. Chú trọng làm tốt công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi và hoạt động của NHCSXH để người dân nhận thức và hiểu rõ hơn, từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm trong quản lý, sử dụng vốn… Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về tín dụng chính sách xã hội, đặt biệc là Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; phát huy vai trò chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tổ chức thực hiện, nhất là vai trò của Chủ tịch UBND các phường; quan tâm dành nguồn lực cho hoạt động tín dụng chính sách, đưa việc bố trí ngân sách chuyển vốn ủy thác qua NHCSXH quận hằng năm để bổ sung nguồn vốn cho vay đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng chính sách trên địa bàn vào chương trình, kế hoạch của quận./.
Hồng Phượng