Xã hội
Phú Yên tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống tệ nạn mại dâm
11:03 AM 17/12/2020
(LĐXH)-Trong những năm qua, UBND tỉnh Phú Yên đã quyết liệt chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan và địa phương phối hợp cùng đoàn thể tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt một số việc cấp bách trong công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Triển khai thực hiện mô hình “Phòng ngừa mại dâm tại cộng đồng kết hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm tác hại về phòng, chống HIV trong phòng, chống mại dâm” ở cộng đồng. Xây dựng kế hoạch, qui chế phối hợp, tổ chức quản lý, tuyên truyền, giáo dục người bán dâm, người thuộc nhóm có nguy cơ cao tại cộng đồng, tại gia đình, tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ họ hoàn lương, ổn định cuộc sống...
Từ khi triển khai, thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm, các Nghị định của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, công tác phòng, chống mại dâm đã đạt được những kết quả quan trọng. Ban chỉ đạo “ Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” các cấp được kiện toàn, củng cố đã tập trung chỉ đạo và giải quyết các vấn đề trọng tâm theo chương trình kế hoạch.
Các ngành, các địa phương, các tổ chức Hội đoàn thể đã tích cực triển khai các văn bản chỉ đạo của TW và UBND tỉnh về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội. Hạn chế sự phát triển, lây lan của tệ nạn mại dâm, số tụ điểm hoạt động công khai giảm rõ rệt. Nhiều ổ, nhóm chứa gái mại dâm bị truy quét, triệt phá, đối tượng vi phạm bị xử lý hành chính, một số chủ chứa bị phạt tù, tập trung giáo dục, lao động, gái mại dâm được quản lí, giáo dục, chữa bệnh, dạy nghề tạo việc làm tại xã, phường, thị trấn để có điều kiện hòa nhập xã hội.
Một số địa bàn trọng điểm trước đây tệ nạn này diễn ra trầm trọng nay đã giảm và chuyển hóa cơ bản, môi trường xã hội dần dần trong sạch trở lại. Đến nay đã có 105/110 xã, phường đạt chuẩn và đăng ký xây dựng, duy trì xã, phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm. Từ năm 2007, 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều có Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã với 586 thành viên và thường xuyên được kiện toàn, thực hiện sinh hoạt giao ban 1 tuần/1 lần. Các đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối kết hợp cùng các ban, ngành đoàn thể triển khai nhiều hoạt động có hiệu quả góp phần xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm. Đặc biệt, hiện trên địa bàn tỉnh có 10 xã, phường, thị trấn thuộc 05 huyện, thị xã, thành phố tổ chức xây dựng mô hìnhPhòng ngừa mại dâm tại cộng đồng kết hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm tác hại về phòng,chống HIV trong phòng, chống mại dâm”, góp phần hạn chế nguy cơ tệ nạn mại dâm và các tệ nạn xã hội khác.
Bên cạnh đó, từ năm 2016 đến nay, các trường hợp gái mại dâm vi phạm  đều được giao cho chính quyền địa phương áp dụng biện pháp quản lý, giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật và tổ chức giúp đỡ tiếp cận các dịch vụ xã hội, hổ trợ vốn, tư vấn nghề, giới thiệu việc làm; các cơ sở dạy nghề, truyền nghề được tổ chức phù hợp với đối tượng ở từng địa phương như: Dạy may, uốn tóc … nhằm giúp đối tượng có điều kiện tự tạo việc làm, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng bền vững.
Nhận thức về sự tác hại nhiều mặt cũng như biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội cũng chuyển biến đáng kể trong các tầng lớp nhân dân và cán bộ công chức- viên chức - lao động. Nhiều vụ việc được nhân dân phát hiện, tố giác giúp các cơ quan chức năng tiến hành khai thác, đấu tranh để triệt phá các ổ nhóm mại dâm đạt kết quả cao.
Phú Yên thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, có nguy cơ phát sinh tệ nạn mại dâm
Công tác quản lí địa bàn, đối tượng được chặt chẽ hơn, phong trào quần chúng tham gia xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma tuý ngày càng được nhân rộng. Về nhận thức và trách nhiệm, công tác quản lý, giáo dục hỗ trợ và tạo điều kiện giải quyết việc làm cho gái mại dâm sau khi hoàn lương được chú trọng và từng bước đi vào chiều sâu.
Tuy nhiên, công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Phú Yên vẫn còn một số hạn chế, tồn tại. Đó là, sự phối kết hợp giữa các ban, ngành, hội đoàn thể đôi lúc chưa được chặt chẽ và thiếu đồng bộ.
Cán bộ chuyên trách ở các tuyến hầu hết chưa được đào tạo mang tính hệ thống cơ bản, làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Chương trình. Trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng, chống mại dâm chưa đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Công tác tuyên truyền, giáo dục chưa phân tích theo từng nhóm đối tượng để thực hiện có hiệu quả. Vì vậy nhận thức của một số đối tượng về tệ nạn xã hội còn hạn chế. Số người bán dâm sau khi được chữa bệnh, dạy nghề, sức khỏe ổn định phần lớn đã hòa nhập cộng đồng nhưng còn một số ít sau khi được giáo dục, chữa bệnh lại bỏ đi nơi khác và tiếp tục hoạt động mại dâm. Mặt khác, đối tượng mại dâm thường tự do di chuyển, thay đổi chỗ ở hoặc nơi làm việc do vậy công tác quản lý, theo dõi và ngăn ngừa phòng, chống mại dâm gặp rất nhiều khó khăn.
Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo các quy định của pháp luật, giai đoạn 2021-2025, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp các Sở, ngành có liên quan và địa phương tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai, gồm một số nhiệm vụ như sau:
Trước hết là ngăn chặn phát sinh, giảm dần số đối tượng mại dâm hiện có, với phương châm: “Lấy phòng ngừa là chính” kết hợp với kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn sự phát sinh, phát triển của tệ nạn mại dâm, đồng thời tổ chức quản lý tốt các hoạt động giáo dục, dạy nghề và tái hòa nhập cộng đồng cho người mại dâm. Từng bước xã hội hóa công tác phòng, chống mại dâm đưa công tác này trở thành trách nhiệm và là công việc thường xuyên của các tổ chức, từng gia đình và từng người dân.
Tuyên truyền sâu rộng về công tác phòng chống tệ nạn xã hội gắn với nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền phù hợp như phát hành tờ rơi, in tài liệu, xây dựng các cụm panô- áp phích, khẩu hiệu đặt tại các khu vực trọng điểm.
Tiếp tục triển khai thực hiện Pháp lệnh phòng chống mại dâm, các Nghị định của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm và phòng chống mại dâm trong tình hình mới; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống mại dâm, kịp thời đề xuất biểu dương những gương người tốt, việc tốt, tạo mọi điều kiện tốt nhất để nhân dân phát huy vai trò tự giác trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.
Triển khai kế hoạch thực hiện các đợt cao điểm phòng, chống mại dâm, tăng cường quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp mạnh mẽ tội phạm, giải quyết các tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ, xác lập án, đấu tranh, triệt xóa kịp thời các băng, ổ, nhóm, đối tượng tội phạm, tệ nạn xã hội. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, nhằm răn đe, giáo dục. Điều tra rà soát, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng tội phạm mại dâm. Đấu tranh triệt xóa  đường dây, tụ điểm hoạt động mại dâm mới phát sinh, kiên quyết giữ vững địa bàn “sạch” về mại dâm.
Thực hiện các biện pháp ngăn chặn từ xa, tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, nắm chắc số người hoạt động mại dâm, phân loại cụ thể, lập hồ sơ đưa số đối tượng này vào diện quản lý, theo dõi, số có liên quan đến tệ nạn mại dâm; lập danh sách quản lý, phối hợp với địa phương, gia đình, giáo dục tại gia đình, tại cộng đồng. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, phát hiện, điều trị các bệnh xã hội, tư vấn phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS cho nhóm đối tượng nguy cơ cao và các đối tượng mại dâm.
Thường xuyên kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm kịp thời đối với những trường hợp hoạt động mại dâm. Chấn chỉnh việc thực hiện hợp đồng lao động, đăng ký lao động, đăng ký tạm trú, tạm vắng ... và làm rõ trách nhiệm cá nhân, đơn vị do buông lỏng quản lý để xảy ra mại dâm trong địa phương, cơ sở của mình.
Xây dưng mô hình hỗ trợ, giảm tổn thương và phòng, chống lây nhiễm HIV, mô hình trợ giúp tái hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm; tiếp tục duy trì và xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma tuý. Từng xã, phường, thị trấn có biện pháp quản lý chặt chẽ, ký cam kết trách nhiệm không vi phạm tệ nạn mại dâm, ma túy. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho Đội công tác xã hội tình nguyện ở 110 xã, phường, thị trấn hoạt động có hiệu quả./.      
Đăng Doanh