Lao động
Phú Yên đẩy mạnh kết nối việc làm bền vững cho người lao động thuộc hộ nghèo
04:07 PM 18/09/2023
(LĐXH)- Thực hiện Tiểu dự án hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 202, thời gian qua, tỉnh Phú Yên đã đẩy mạnh hoạt động cung cấp thông tin thị trường lao động, đa dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ tạo việc làm bền vững cho người lao động, ưu tiên người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.
Ông Nguyễn Hữu Từ, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Phú Yên, cho biết: Thực hiện Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Theo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Đối với Tiểu dự án về hỗ trợ việc làm bền vững, Phú Yên phấn đấu 80% người có khả năng lao động, có nhu cầu thuộc hộ nghèo được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp nhằm đổi mới phương thức, kỹ thuật sản xuất, bảo đảm an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, tăng thu nhập. Phấn đấu 50% hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo có ít nhất một thành viên trong độ tuổi lao động có việc làm bền vững. Đối với chiều thiếu hụt về việc làm, tỉnh đặt mục tiêu 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu được hỗ trợ kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm…
Theo đó, tỉnh Phú Yên đặt mục tiêu cung cấp thông tin thị trường lao động, đa dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ tạo việc làm bền vững cho người lao động, ưu tiên người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.
Phú Yên tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động thuộc hộ nghèo
Nội dung hỗ trợ là đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin để hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động, hình thành sàn giao dịch việc làm trực tuyến và xây dựng các cơ sở dữ liệu. Xây dựng cơ sở dữ liệu việc tìm người - người tìm việc; hỗ trợ giao dịch việc làm; quản lý lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác; thu thập, phân tích, dự báo thị trường lao động; hỗ trợ kết nối việc làm thành công.
Theo báo cáo từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Yên, thực hiện Tiểu dự án về hỗ trợ việc làm bền vững trong năm 2022, toàn tỉnh ghi nhận có 29 đơn vị, người sử dụng lao động có nhu cầu tìm lao động, cập nhật, thu thập thông tin. Tổng số lao động có nhu cầu tìm việc được thu thập, cập nhật thông tin là 7.880 người; trong đó đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo gần 2.000 người, hộ đồng bào dân tộc thiểu số 394 người.
Từ các thông tin cập nhập về nhu cầu việc làm của người lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Yên) đã thực hiện 3 phiên giao dịch việc làm, hỗ trợ tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm cho 392 người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người đồng bào dân tộc thiểu số. Các lao động được tư vấn, giới thiệu đã có việc làm ổn định, thu nhập khá, ổn định cuộc sống.
Riêng trong 6 tháng đầu năm 2023, thực hiện Tiểu dự án hỗ trợ việc làm bền vững, tỉnh Phú Yên đã tổ chức 22 phiên giao dịch việc làm tại các xã, cụm xã trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 12 đơn vị tham gia (12 doanh nghiệp); số lao động được hỗ trợ tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm là 1.266 lao động. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, cung cấp kịp thời các thông tin thị trường lao động mới nhất đến người lao động bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như: đưa lên Trang Website, Fanpage của Trung tâm, phát thanh, truyền hình, sản xuất và phát sóng các phóng sự về hiệu quả chương trình kết nối việc làm cho người lao động hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và chương trình kết nối giữa người lao động và doanh nghiệp. Đến hết tháng 6/2023 đã giải ngân 422,5 triệu đồng. Riêng đối với nguồn vốn đầu tư, Dự án đang trong giai đoạn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt...
Đánh giá về kết quả thực hiện Tiểu dự án hỗ trợ việc làm bền vững trên địa bàn, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Hữu Từ, cho rằng: Nguồn kinh phí thực hiện Tiểu dự án hỗ trợ việc làm bền vững đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu tổ chức, hỗ trợ các hoạt động giao dịch việc làm tại các huyện. Qua đó, giúp người lao động mất việc làm hoặc người lao động có việc làm nhưng việc làm không ổn định được tiếp cận và trao đổi thông tin cần thiết về nhu cầu việc làm trong nước, ngoài nước; hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề để có cơ hội nghề nghiệp quay lại thị trường lao động. Đồng thời giúp cho người lao động nâng cao hiểu biết về quy trình, điều kiện tuyển dụng của các doanh nghiệp; định hướng, chuẩn bị kiến thức về nghề nghiệp, việc làm trước khi tham gia thị trường lao động…

Chí Tâm