Xã hội
Phú Thọ huy động cộng đồng dân cư chăm sóc tốt hơn đời sống người có công
10:25 AM 12/06/2022
(LĐXH)- Đến nay, nhờ có sự các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở, tất cả người có công và thân nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đều được thụ hưởng đầy đủ chính sách ưu đãi, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống.
Là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, toàn tỉnh Phú Thọ có 17.825 liệt sĩ, 295 cán bộ lão thành cách mạng, 604 cán bộ tiền khởi nghĩa, 16.239 thương binh, 5.807 bệnh binh, 10.379 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 1.221 bà mẹ Việt Nam Anh hung (hiện có 41 mẹ còn sống); trên 150.000 người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc… Toàn tỉnh Phú Thọ đang thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng cho 23.225 đối tượng người có công với cách mạng.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tặng quà người có công huyện Thanh Sơn 

Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Phú Thọ, trong quý I/2022, toàn tỉnh đã giải quyết chế độ mai táng phí và tuất cho thân nhân liệt sĩ cho 47 trường hợp; Quyết định 5 trường hợp tuất vợ liệt sĩ tái giá; cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ 7 trường hợp. Thẩm định trình UBND tỉnh phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt nam anh hùng” cho 01 trường hợp; Quyết định trợ cấp một lần thân nhân bà mẹ Việt nam anh hùng mới được truy tặng danh hiệu 07 trường hợp. Quyết định mai táng phí, tuất thương binh, bệnh binh 33 trường hợp; cấp thẻ thương binh 14 trường hợp, di chuyển hồ sơ 9 trường hợp; quyết định cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình 14 trường hợp; tiếp nhận hồ sơ thương binh mới công nhận 86 trường hợp.
Tính đến thời điểm cuối tháng 3/2022, tỉnh Phú Thọ đã giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học cho 50 trường hợp, bao gồm: 27 trường hợp mai táng phí, giới thiệu Hội đồng Giám định y khoa tỉnh khám giám định 12 trường hợp, quyết định khôi phục chế độ cho 01 người nhiễm chất độc hóa học, quyết định đình chỉ chế độ 01 người nhiễm chất độc hóa học và quyết định cấp giấy chứng nhận người nhiễm chất độc hóa học 09 trường hợp. Ngoài ra, tỉnh còn quyết định trợ cấp mai táng phí người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng Huân, Huy chương cho 121  trường hợp; trợ cấp mai táng phí cựu chiến binh, thanh niên xung phong, chuyên gia Lào, Campuchia, dân quân du kích cho 240 trường hợp. Thực hiện tăng giảm, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng 201 trường hợp...
Để tiếp tục phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", tri ân "Đền ơn đáp nghĩa" và đẩy mạnh các phong trào chăm sóc người có công với cách mạng, từ nay đến hết năm 2022, Phú Thọ sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Qua đó, khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, truyền thống, đạo lý tốt đẹp và sự chung sức của cả hệ thống chính trị, xã hội, của cộng đồng dân cư chăm sóc tốt hơn đời sống người có công với cách mạng.
Bên cạnh đó, đảm bảo người có công được thụ hưởng đầy đủ chính sách ưu đãi xã hội, có đời sống vật chất, tinh thần khá hơn mức sống trung bình của nhân dân địa phương. Trước mắt là thực hiện tốt kế hoạch thăm hỏi, động viên, tặng quà và chuyển quà tới tất cả các gia đình chính sách người có công trên địa bàn tỉnh trong dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022).../.
Chí Tâm