Lao động
Phú Thọ hỗ trợ 128.036 lượt người lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP
04:31 PM 18/10/2021
(LĐXH)- Theo báo cáo từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Thọ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP, tính đến ngày 15/10, toàn tỉnh đã triển khai được 10/12 chính sách cho 128.036 lượt người lao động với số tiền trên 53,312 tỷ đồng.
Cụ thể, về chính sách giảm mức đóng Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Cơ quan Bảo hiểm xã hội đã phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động rà soát để giảm mức đóng đối với 3.037 đơn vị, số lao động được giảm mức đóng là 119.318 lao động, tổng số tiền (tạm tính) được giảm mức đóng 12 tháng (từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/6/2022) hơn 34,768 tỷ đồng. Cơ quan BHXH đã giải quyết hỗ trợ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho 01 đơn vị (Công ty cổ phần Gemmy Tân Sơn) với 66 lao động tham gia BHXH bắt buộc được tạm dừng đóng, số tiền tạm dừng đóng trên 305 triệu đồng (từ tháng 7/2021 đến hết tháng 12/2021).
Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc, toàn tỉnh đã thực hiện chỉ trả trợ cấp ngừng việc cho 39 lao động, số tiền hỗ trợ là 61 triệu đồng.

Ngân hàng Chính sách xã hội ký kết hợp đồng tín dụng với chủ sử dụng lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP

Về chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế, Phú Thọ đã thực hiện hỗ trợ tiền ăn cho 693 người với tổng số tiền hỗ trợ là 777,4 triệu đồng. Bao gồm: hỗ trợ đối với người điều trị do nhiễm Covid-19 (F0) đã kết thúc điều trị tại cơ sở y tế 22 trường hợp, số tiền 42,16 triệu đồng; hỗ trợ đối với người cách ly y tế để phòng chống COVID-19 (F1) đã kết thúc điều trị tại cơ sở y tế 620 trường hợp, số tiền 684,24 triệu đồng; hỗ trợ đối với trẻ em điều trị do nhiễm COVID-19, cách ly y tế (thuộc diện F0, F1) đã kết thúc điều trị tại cơ sở y tế 51 trường hợp, số tiền 51 triệu đồng.
Đối với việc hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch, tỉnh đã hỗ trợ 22 hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 với số tiền 81,62 triệu đồng. Thực hiện hỗ trợ 95 hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 với số tiền 285 triệu đồng.
Về chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, tính đến ngày 13/10/2021, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã phê duyệt cho vay 11 doanh nghiệp để trả lương ngừng việc cho 592 lượt người lao động, số tiền phê duyệt giải ngân gần 2 tỷ đồng Trong đó, đã giải ngân cho 10 doanh nghiệp với số tiền 1,877 tỷ đồng/572 lượt người lao động được hỗ trợ; vay vốn trả lương phục hồi sản xuất cho người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú, đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước cho 01 doanh nghiệp với 10 lượt người lao động, số tiền phê duyệt giải ngân là 30,7 triệu đồng (gồm thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ và các huyện: Thanh ba, Thanh Thủy, Cẩm Khê, Yên Lập, Tam Nông).
Đối tượng không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), tính đến này 15/10, toàn tỉnh đã hỗ trợ 80 người lao động, số tiền 63,45 triệu đồng.
Hiện nay, tại tỉnh Phú Thọ còn 02 chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP chưa có đơn vị và đối tượng đăng ký là hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động và hỗ trợ của người lao động chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (theo Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg), Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ đã tiến hành rà soát, đối chiếu danh sách người lao động với các doanh nghiệp. Theo đó, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/9/2021 tại các doanh nghiệp là 6.662 người; số người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoạc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng là 459 người với tổng số tiền chi trả trên 17,051 tỷ đồng.
Đối với chính sách này, Phú Thọ phấn đấu trong tháng 10/2021 sẽ chi trả xong tiền hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
Thời gian tới, tỉnh Phú Thọ sẽ tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu tối đa số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản do tác động bởi dịch bệnh COVID-19.
Đồng thời, giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Phú Thọ tiếp tục đôn đốc, kịp thời tổng hợp các đối tượng đủ điều kiện hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP trình UBND tỉnh phê duyệt và thực hiện chi trả kịp thời; phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP, trong đó tập trung hỗ trợ người lao động hưởng trợ cấp từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp…

Chí Tâm