Xã hội
Phú Thọ ban hành kế hoạch thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020
02:43 PM 02/06/2020
(LĐXH)- Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ vừa ký ban hành Kế hoạch số 2232/KH-UBND về thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020. Tháng hành động phòng, chống ma túy diễn ra từ ngày 1 - 30/6 với chủ đề “Phát huy tinh thần phòng, chống dịch Covid-19 - Hãy hành động vì cộng đồng không ma túy”.
Theo đó, mục đích của Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 là phát huy tinh thần phòng, chống dịch Covid-19, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ các ngành, đoàn thể và nhân dân tăng cường công tác phòng, chống ma túy; kiềm chế tội phạm, tệ nạn ma túy và phòng chống dịch hiệu quả, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng về tác hại của ma túy, nhất là ma túy tổng hợp, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy.
UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Tháng hành động phòng, chống ma túy phải được tổ chức thực hiện nghiêm túc, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh từng ngành, từng địa phương.
Học viên cai nghiện hoạt động lao động trị liệu tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Phú Thọ
Các nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện trong Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020, gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy; phòng, chống dịch. Trong đó, tập trung tuyên truyền về tác hại của ma túy, nhất là ma túy tổng hợp, chất hướng thần mới để nâng cao nhận thức cộng đồng; lồng ghép với tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Tổ chức tuyên tuyền, ký cam kết về phòng, chống ma túy trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư và hộ gia đình. Kết hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với tuyên truyền trực tiếp, trong đó chú trọng vai trò của các tổ chức, cá nhân có uy tín; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mang thông điệp phòng, chống ma túy.
Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy: Chủ động nắm tình hình hoạt động của tội phạm ma túy, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm, địa bàn giáp ranh để có kế hoạch đấu tranh triệt xóa, vô hiệu hóa các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Nâng cao hiệu quả công tác bắt giữ, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy, nhất là những vụ án liên quan đến ma túy tổng hợp, đối tượng sử dụng vũ khí chống lại lực lượng chức năng, những trường hợp lái xe sử dụng các chất ma túy khi tham gia giao thông. Quản lý chặt chẽ các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất không để tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội; kịp thời phát hiện, xử lý triệt để những hành vi liên quan đến trồng các loại cây có chứa chất ma túy và sản xuất trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh.
Làm tốt công tác cai nghiện và quản lý sau cai: Thực hiện hiệu quả chương trình điều trị thay thế bằng Methadone; tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan thực hiện “Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”. Quan tâm công tác giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm cho số người sau cai nghiện. Tăng cường xã hội hóa, huy động nguồn lực phục vụ công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy.
Đối với việc phân công nhiệm vụ cho các Sở, ngành, UBND tỉnh giao Sở Lao động – TBXH Phú Thọ tổ chức các hoạt động, văn hóa thể thao hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 tại các Cơ sở Điều trị cai nghiện ma túy tập trung của tỉnh. Quan tâm dạy nghề, tạo việc làm; huy động nguồn lực xã hội nhằm nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và giúp đỡ người hoàn thành chương trình cai nghiện ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Chí Tâm