Xã hội
Quảng Ninh: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý người cai nghiện ma túy Quảng Ninh: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý người cai nghiện ma túy
(LĐXH) – Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Ninh đã triển khai phần mềm quản lý người cai nghiện ma túy để thuận tiện cho việc theo dõi tình hình người nghiện m...
2 3 4 5 6 7 8