Xã hội
Khẩn trương xây dựng Chương trình tăng cường quản lý người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy Khẩn trương xây dựng Chương trình tăng cường quản lý người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy
(LĐXH) – Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tại buổi làm việc với Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội về tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, diễn r...
1 2 3 4 5 6 7