Xã hội
Tập trung triển khai hiệu quả phòng, chống tệ nạn xã hội trong bối cảnh bình thường mới Tập trung triển khai hiệu quả phòng, chống tệ nạn xã hội trong bối cảnh bình thường mới
(LĐXH)-Thực hiện đồng bộ các giải pháp đầu tư, quy hoạch, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất các cơ sở cai nghiện ma túy công lập theo tiêu chí mới; hoàn thiện đị...
1 2 3 4 5 6 7