Xã hội
Móng Cái tổ chức ngoại khóa tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy Móng Cái tổ chức ngoại khóa tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy
Ngày 16/5/2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an Thành Phố Móng cái tổ chức chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy cho cán bộ, g...
1 2 3 4 5 6 7