Xã hội
Ra đảo để cai nghiện ma túy ở Yên Bái Ra đảo để cai nghiện ma túy ở Yên Bái
(LĐXH)-Yên Bái hiện có 1 cơ sở cai nghiện cấp tỉnh và 9 cơ sở điều trị thay thế bằng Methadone. Trong đó, Cơ sở cai nghiện ma túy nằm tại khu vực hồ Thác Bà, tách biệt...
1 2 3 4 5 6 7