Xã hội
Thí điểm mô hình hỗ trợ, tư vấn pháp lý và xã hội, chuyển gửi đối với người cai nghiện ma túy Thí điểm mô hình hỗ trợ, tư vấn pháp lý và xã hội, chuyển gửi đối với người cai nghiện ma túy
(LĐXH)-Ngày 16/4/2018, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TBXH) phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng (SCDI) tổ chức Hội thả...
1 2 3 4 5 6 7