Xã hội
Việt Nam nỗ lực thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống mua bán người Việt Nam nỗ lực thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống mua bán người
(LĐXH)-Ngày 29/9, tại Hà Nội, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế tổ chức Hội thảo “Triển khai Công ư...
1 2 3 4 5 6 7