Xã hội
Hiệu quả từ mô hình hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng ở Yên Bái Hiệu quả từ mô hình hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng ở Yên Bái
(LĐXH)-Tại Yên Bái, tội phạm mua bán người tập trung ở địa bàn người dân tộc thiểu số, vùng cao hẻo lánh, trình độ dân trí thấp, vùng đồng bào dân tộc Mông sinh sống ...
1 2 3 4 5 6 7