Xã hội
Vốn vay cho người hoàn lương: Vẫn còn những khó khăn Vốn vay cho người hoàn lương: Vẫn còn những khó khăn
Sau 2 năm triển khai thực hiện thí điểm cho người lầm lỡ hoàn lương vay vốn để phát triển kinh tế, tại Nghệ An chỉ mới có 15 người thuộc diện được vay vốn, với số tiền...
1 2 3 4 5 6 7