VIDEO
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
Phát triển kỹ năng nghề cho trẻ khuyết tật
Cập nhật: 2 giờ trước
Theo số liệu thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 1,3 triệu trẻ khuyết tật. Cả nước có 14 trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, 97 trường chuyên biệt dành cho trẻ khuyết tật và học hòa nhập ở tất cả các cơ sở giáo dục.