VIDEO
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
Phát động Tháng hành động Vì trẻ em
Cập nhật: 2 giờ trước
(LĐXH)- Tháng hành động vì trẻ em năm nay với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số; Chung tay hành động phòng, chống đuối nước cho trẻ em; Phòng chống bạo lực xâm hại tình dục đối với trẻ em”.