VIDEO
Theo VTV24
Ổn định việc làm tại chỗ cho lao động miền núi
Cập nhật: 2 giờ trước
Thị trường lao động sẽ có nhiều biến động trong năm 2023 đặc biệt là đối với khu vực miền núi.