Lao động
Ninh Thuận: Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Hành động An toàn vệ sinh lao động lần thứ hai
05:06 PM 20/04/2018
(LĐXH) - Ngay từ tháng 3/2018 UBND tỉnh Ninh Thuận đã sớm ban hành Kế hoạch số 855/KH-UBND triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 2 năm 2018 với chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế TNLĐ, BNN”. Mục tiêu kế hoạch hướng đến nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động; hạn chế TNLĐ, BNN; chăm sóc sức khoẻ người lao động.

Trong năm 2017, hoạt động hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và tham gia tích cực của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh góp phần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục về pháp luật liên quan đến ATVSLĐ.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội với vai trò là cơ quan thường trực đã chủ động tham mưu kịp thời cho Ban chỉ đạo Tháng hành động tỉnh trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động. Qua đó nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động được nâng cao; Công tác thanh tra, kiểm tra của các ngành, các cấp được tăng cường; công tác tự kiểm tra ở các doanh nghiệp được thường xuyên hơn. Người sử dụng lao động ngày càng nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm của mình, từ đó đã có sự quan tâm hơn việc chăm lo cải thiện điều kiện lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; thực hiện tốt các chế độ bảo hộ lao động cho người lao động. Công tác thanh tra, kiểm tra của nhiều Sở, ngành, địa phương được tăng cường, quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả. Các hoạt động thông tin tuyên truyền đã tập trung vào các nội dung hướng dẫn cụ thể, thiết thực và được các Sở, ban, ngành, địa phương quan tâm triển khai tạo sức lan tỏa sâu rộng tới các cơ quan, đơn vị trên toàn tỉnh.

Các ban ngành đều chủ động tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức về an toàn trong lao động, sản xuất

Nhận thức được những hạn chế, tồn tại trong công tác ATVSLĐ trên địa bàn cũng như các hoạt động trong khuôn khổ Tháng hành động, ngay từ tháng 3/2018 UBND tỉnh Ninh Thuận đã sớm ban hành Kế hoạch số 855/KH-UBND triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 2 năm 2018 với chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế TNLĐ, BNN”. Mục tiêu kế hoạch hướng đến nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động; hạn chế TNLĐ, BNN; chăm sóc sức khoẻ người lao động.

Trong Tháng hành động ATVSLĐ, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện ATVSLĐ phù hợp với từng nhóm đối tượng; cung cấp các tài liệu, thông tin cần tuyên truyền cho các cơ quan thông tin đại chúng; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông ATVSLĐ; phát động các cuộc thi, chiến dịch truyền thông về tuyên truyền, thực thi Luật ATVSLĐ trong các cơ sở sản xuất kinh doanh... Các doanh nghiệp tập trung rà soát, bổ sung các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật ATLĐ và phòng, chống cháy, nổ tại các bộ phận, phân xưởng; tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về ATVSLĐ; thực hành sơ cấp cứu TNLĐ; phát động các phong trào thi đua, ký giao ước thi đua đảm bảo ATVSLĐ trong các phân xưởng, tổ, đội; tổ chức các cuộc thi, sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc, giảm TNLĐ, BNN; thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị TNLĐ, BNN; tổ chức tư vấn, khám sức khỏe, khám BNN cho người lao động...

Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, địa phương tổ chức Tháng hành động ATVSLĐ năm 2018 hướng về doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, người lao động và phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí và thu hút được sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan truyền thông, doanh nghiệp và người lao động. Tổ chức các hoạt động truyền thông về ATVSLĐ gắn với chủ đề của Tháng hành động, trong đó, chú ý đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, nội dung trong công tác tuyên truyền Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật ATVSLĐ theo hướng đơn giản, dễ nhớ, dễ hiểu, tạo được hiệu ứng tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng.

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị chức năng tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATVSLĐ. Nội dung kiểm tra, thanh tra tập trung vào các ngành, nghề, lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao về TNLĐ, BNN; việc thực hiện các quy định pháp luật ATVSLĐ, công tác huấn luyện ATVSLĐ; việc sử dụng thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ tại các đơn vị.

Sau thời gian diễn ra Tháng hành động, tỉnh cũng sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn cho doanh nghiệp huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ; tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe người lao động, khám sức khỏe định kỳ và phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho người lao động; thường xuyên kiểm tra, cải thiện điều kiện lao động, quan trắc môi trường lao động và các biện pháp khắc phục ngay khi các điều kiện lao động không được đảm bảo…

Môi trường làm việc an toàn, lành mạnh để góp phần nâng cao năng suất llàm việc và đảm bảo sức khỏe cho người lao động

Năm 2018 là năm thứ hai Ninh Thuận tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 87/QĐ-TTg. Với mục tiêu tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 2 hướng mạnh về doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, người lao động cả trong khu vực có quan hệ lao động và không có quan hệ lao động vừa đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãnh phí và thu hút được sự tham gia, quan tâm phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và người lao động, các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo đã tích cực trao đổi, đóng góp ý kiến để hoàn thiện bản kế hoạch hành động Tháng về ATVSLĐ. Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động sẽ được tổ chức từ ngày 1 đến 31/5/2018 trên phạm vi toàn tỉnh./.

Trần Huyền