Xã hội
Ninh Bình triển khai các hoạt động thiết thực kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ
06:30 PM 22/07/2019
(LĐXH) Hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm, với mục đích tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; nâng cao nhận thức trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước về sự hy sinh cống hiến to lớn của thương binh, liệt sĩ và người có công đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Tặng quà cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại huyện Hoa Lư
Đồng thời, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách chế độ của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ. Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện tốt chế độ chính sách, chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Ninh Bình ngày thêm giàu mạnh, văn minh. 
Theo đó, tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu phấn đấu duy trì 100% xã, phường, thị trấn được công nhận là xã, phường thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công.  Trên 99,5% hộ gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình so với dân cư trên địa bàn cư trú. Hoàn thiện việc hỗ trợ gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình. Không để tồn đọng hồ sơ đề nghị xác nhận đối tượng và giải quyết chế độ chính sách đối với người có công.
Để thực hiện được các mục tiêu trên, địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách chế độ của Đảng và Nhà nước về công tác thương binh, liệt sỹ và người có công; về sự hy sinh cống hiến của liệt sỹ, thương binh và người có công đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các gương người tốt, việc tốt của thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công trong kháng chiến và trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước; gương người tốt, việc tốt của các tập thể và cá nhân thực hiện về công tác người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; kịp thời phản ánh, đưa tin các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ ở các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị nhằm khích lệ các hoạt động kỷ niệm sâu rộng, tích cực, cụ thể, thiết thực, hiệu quả; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng.
Thăm, tặng quà Tết các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan
Song song với đó, Ninh Bình chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt chính sách đối với người có công như: Tiếp tục triển khai, xem xét xác nhận đối tượng và giải quyết chế độ chính sách đối với người có công và thân nhân của họ theo đúng quy định; Giải quyết dứt điểm những tồn đọng về giải quyết chính sách người có công theo đúng hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương; Phối hợp thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; Tổ chức tốt công tác điều dưỡng luân phiên, chăm sóc nuôi dưỡng và điều trị cho con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Chi trả các loại trợ cấp, phụ cấp và thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời các chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân theo quy định đảm bảo an toàn; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách người có công từ tỉnh đến cơ sở, kịp thời khắc phục các thiếu sót tồn tại, xử lý nghiêm các vi phạm, tiêu cực trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công.
Cũng trong tháng cao điểm, tỉnh sẽ triển khai các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa như: Tổ chức dâng hương hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ tại các Nghĩa trang liệt sĩ, Đài, Bia tưởng niệm liệt sĩ; Tổ chức thắp nến tri ân vào tối ngày 26/7/2019 tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Tỉnh  phát động, vận động và tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có công và gia đình chính sách, các đơn vị nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh, bệnh binh, người có công. Tổ chức chuyển và trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ tỉnh tới đối tượng chính sách, đảm bảo chu đáo, kịp thời. Hoàn thành tốt kế hoạch đưa người có công đi điều dưỡng tập trung và tổ chức điều dưỡng tại gia đình. Tổ chức tu bổ, sửa chữa Đền thờ liệt sỹ và Đài tưởng niệm liệt sỹ của tỉnh. Các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn sửa chữa, tôn tạo, dọn vệ sinh đảm bảo cảnh quan môi trường các Nghĩa trang liệt sỹ, Đài, Bia tưởng niệm liệt sỹ. Vận động, xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội” ở các cấp. Tiếp tục rà soát đời sống các hộ chính sách, đặc biệt là các hộ chính sách còn thuộc diện hộ nghèo, hộ chính sách gặp hoàn cảnh khó khăn, có biện pháp tích cực giúp đỡ gia đình thoát nghèo, vượt qua khó khăn; tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng, xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, các đồ dùng tình nghĩa; các công trình vườn cây, ao cá, bể nước... tình nghĩa; khám và tư vấn chữa bệnh miễn phí. Tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn thiện việc hỗ trợ gia đình NCC có khó khăn về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức Hội nghị biểu dương, Hội nghị gặp mặt NCC tiêu biểu các cấp và các hoạt động khác. Phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, đoàn viên thanh niên và nhân dân có những việc làm cụ thể, thiết thực nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ và NCC với cách mạng. 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được gia chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai và thực hiện các yêu cầu, nội dung của kế hoạch. Trong đó tập trung triển khai, tổ chức các hoạt động trọng tâm như: Tập trung xác nhận đối tượng, giải quyết chính sách, chi trả trợ cấp, phụ cấp và tiền quà kịp thời cho NCC. Rà soát đời sống các gia đình chính sách, có biện pháp tích cực giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn, các hộ chính sách thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Tổ chức và hướng dẫn sửa chữa tôn tạo, thăm viếng các công trình tưởng niệm liệt sỹ. Phục vụ Đoàn đại biểu của Tỉnh đi dâng hương viếng Nghĩa trang liệt sĩ các tỉnh miền Trung (nếu có). Lựa chọn và đưa Đoàn NCC tiêu biểu của tỉnh đi dự Hội nghị biểu dương NCC tiêu biểu toàn quốc đảm bảo an toàn, chu đáo. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thăm hỏi tặng quà cho đối tượng chính sách NCC với cách mạng. Trên cơ sở kế hoạch, Sở đã hướng dẫn và yêu cầu Phòng Lao động - TBHX các huyện thành phố tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch./.
Hồng Phượng