Lao động
Ninh Bình: 9 tháng đầu năm, giải quyết việc làm cho 14.000 lao động
02:21 PM 28/11/2021
(LĐXH) - Năm 2021, tỉnh Ninh Bình đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung thực hiện hiệu quả các chính sách lao động, việc làm, dạy nghề, qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
Theo Sở Lao động – TBXH tỉnh, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Sở đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 01 nghị quyết và trình UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện, đồng thời tích cực, chủ động hướng dẫn các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố rà soát, tổng hợp các đối tượng được hỗ trợ; Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm định nội dung Nghị quyết hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 để trình tại kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh. Thành lập 03 tổ công tác hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành phố giải quyết các khó khắn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và tham gia hội nghị triển khai một số nội dung hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Ninh Bình.
Người lao động tìm kiếm việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh
Cung với đó, Sở Lao động – TBXH đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai kế hoạch tuyển sinh, đào tạo nghề năm 2021 đồng thời tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19. Ban hành Kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện tổ chức Kỳ thi tay nghề cấp tỉnh lần thứ 11 năm 2021. Thẩm định hồ sơ nâng cấp trường Trung cấp Y- Dược Tôn Thất Tùng lên thành trường cao đẳng, trên cơ sở đó báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định; thẩm định hồ sơ đề nghị miễn giảm học phí cho 78 học sinh theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ đối với Trường Trung cấp KTKT và Du lịch Ninh Bình. Giám sát thi cấp chứng chỉ lái xe ô tô các hạng tại Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình, Trường Cao đẳng nghề số 13, Trung tâm dạy nghề giao thông vận tải Thành Nam. Kết quả, 9 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh tuyển sinh đào tạo cho 11.490 lượt người, đạt 65,69% kế hoạch năm
Trong công tác việc làm - xuất khẩu lao động, Sở đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thị trường lao động và việc làm năm 2021; phối hợp tổ chức hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm, tuyên truyền chính sách hỗ trợ về việc làm, xuất khẩu lao động cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương tại 07 huyện, thành phố với sự tham dự của 1.224 đại biểu; báo cáo sơ kết đề án xuất khẩu lao động giai đoạn 2018-2020; chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm thực hiện tốt công tác tư vấn, giới thiệu việc làm. Kết quả 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 14.000 người (đạt 72,16 % kế hoạch năm), trong đó xuất khẩu lao động đạt 450 người (đạt 32,14% kế hoạch năm). Phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Công thương, UBND các huyện, thành phố hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch. Thường xuyên hướng dẫn, theo dõi, nắm chắc tình hình lao động, việc làm, nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp để có phương án hỗ trợ, cung ứng, khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động tạm thời do ảnh hưởng của dịch Covid -19. Chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch đón người lao động đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang về cách ly, giám sát theo quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương, tổ chức đón 39 người lao động đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang trở về đảm bảo an toàn, đúng quy định; tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch đón người dân Ninh Bình bị ảnh hưởng do dịch Covid – 19 trở về từ thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai.
Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố thực hiện việc rà soát, lập danh sách, cấp giấy chứng nhận qua chốt kiểm soát và thực hiện khai báo y tế cho người lao động có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Nam Định, Hòa Bình, Thanh Hóa đến làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đến ngày 20/9/2021, đã cấp 9.609 giấy chứng nhận qua các chốt kiểm soát của tỉnh đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Thường xuyên cập nhật, bám sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh để kịp thời có văn bản thông báo hết hiệu lực của giấy chứng nhận qua các chốt kiểm soát đối với các địa phương có dịch, đảm bảo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. Giải quyết kịp thời chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho 3.670 trường hợp hưởng trợ cấp với tổng số tiền trên 52 tỷ đồng. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý 757 lao động người nước ngoài tại 120 doanh nghiệp; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, cấp, cấp lại giấy phép lao động cho trên 250 lao động nước ngoài là 5 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài tại 28 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 Trong công tác An toàn lao động, đã tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng tháng hành động ATVSLĐ năm 2021; thẩm định, thông báo kết quả kiểm tra nhà nước đối với hàng hóa nhập khẩu nhóm 2 của Công ty Global Tone; xác nhận, báo cáo trước khi đưa vào sử dụng đối với 55 thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại các công trình xây dựng, bến, bãi, cầu cảng.
Trên cơ sở kết quả đạt được, trong thời gian tới, Sở Lao động – TBXH sẽ phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, địa phương chỉ đạo các doanh nghiệp tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19. Tiếp tục phối hợp với các sở ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg và Nghị quyết số 46 ngày 29/7/2021 của HĐND tỉnh về hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch trên địa bàn tỉnh; kịp thời thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt. Thực hiện cấp giấy chứng nhận qua các chốt kiểm soát của tỉnh đảm bảo kịp thời, đúng quy định.
Đồng thời tập trung chỉ đạo các địa phương, các cơ sở GDNN tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển sinh, đào tạo nghề đồng thời tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19. Xin ý kiến góp ý vào dự thảo định mức kinh tế kỹ thuật 11 đối với ngành nghề trình độ sơ cấp trên địa bàn tỉnh; dự thảo Kế hoạch đào tạo nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025 trình UBND xem xét, quyết định. Chuẩn bị các điều kiện đưa Đoàn của tỉnh tham dự Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề toàn quốc năm 2021 và Kỳ thi tay nghề quốc năm 2021. Hướng dẫn các cơ sở GDNN triển khai Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp cơ sở, tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh và cấp toàn quốc năm 2022. Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc nhập tin Cung – Cầu lao động vào phần mềm cơ sở dữ liệu thông tin thị trường lao động. Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức phiên giao dịch việc làm hằng tháng và các phiên giao dịch việc làm chuyên đề, trọng điểm theo hình thức trực tuyến và giải quyết chính sách Bảo hiểm thất nghiệp. Tổ chức đối thoại, tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục hướng dẫn, thẩm định hồ sơ cấp mới, cấp lại giấy phép lao động cho lao động người nước ngoài làm việc tại các các doanh nghiệp đảm bảo đúng quy định; hướng dẫn, thẩm định hồ sơ giới thiệu các doanh nghiệp chuyên doanh xuất khẩu lao động tuyển chọn lao động của tỉnh đi làm việc tại nước ngoài./.
Hồng Phượng