VIDEO
Theo Truyền hình Trà Vinh
Những tấm gương thương binh tiêu biểu trong lao động, sản xuất ở Trà Vinh
Cập nhật: 2 giờ trước
(LĐXH)- Các thương binh hằng ngày vẫn phải đối diện với bao cơn đau mỗi khi trái gió trở trời. Nhưng nhiều người trong số họ đã vượt qua đau thương, mất mát, chiến thắng bệnh tật, tiếp tục xây dựng gia đình, quê hương.