Giáo dục - Nghề nghiệp
Những kết quả tích cực trong công tác giáo dục nghề nghiệp ở Bình Định
03:12 PM 11/08/2022
(LĐXH)-Thời gian qua, công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định luôn được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền các địa phương.
Ngay từ những tháng đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND về thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh Bình Định. Chương trình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp giáo dục nghề nghiệp. Bên cạnh đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành nghiêm pháp luật; hình thành thói quen tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật; xây dựng lối sống, học tập, làm việc theo pháp luật của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bình Định là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đã chủ động triển khai, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện các quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn. Đồng thời phối hợp với các cấp, các ngành, các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn, gắn kết đào tạo nghề với nhu cầu của thị trường lao động…Trong 7 tháng đầu năm 2022, Sở đã phối hợp với Công an tỉnh về cung cấp thông tin phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù trong trại giam và nhà giam giữ năm 2022 để đào tạo nghề, tư vấn, định hướng nghề nghiệp theo Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 05/8/2020 về triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. Sở còn tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022. Tại Hội nghị, các báo cáo viên phổ biến một số nội dung cơ bản của Quyết định số 4480/QĐ-UBND ngày 10.11.2021 của UBND tỉnh về Kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2025; Hướng dẫn các mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2021 - 2025; Hướng dẫn triển khai thực hiện các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp mới ban hành; Hướng dẫn sử dụng kinh phí từ các Chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Qua đó, giúp cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chủ sử dụng lao động, cán bộ làm công tác giáo dục nghề nghiệp các huyện, thị xã, thành phố nắm bắt đầy đủ các quy định mới, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả; tăng cường và nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp và cá nhân trong việc thực hiện chính sách về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng tốt hơn.
Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Định ngày càng nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động
Nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục nghề nghiệp, tỉnh chú trọng đầu tư nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo nghề. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đều có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo nghề tối thiểu đáp ứng đủ cho quy mô đào tạo được cấp Giấy chứng nhận theo quy định. Một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp  đã được đầu tư tương đối đồng bộ với những thiết bị đào tạo hiện đại phục vụ đào tạo nghề. Hiện nay, Bình Định vẫn tiếp tục rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng nhu cầu lao động chất lượng cao của thị trường lao động và chuyển dịch cơ cấu lao động. Những cơ sở giáo dục nghề nghiệp không đáp ứng các điều kiện theo quy định hoặc hoạt động không hiệu quả sẽ được sắp xếp lại theo hướng giải thể hoặc sáp nhập. Đồng thời, tăng quy mô đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoạt động hiệu quả, bảo đảm cơ cấu và hợp lý về ngành nghề, trình độ đào tạo. Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2021 – 2025, toàn tỉnh sẽ có 26 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp gồm: 3 trường cao đẳng, 11 trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, 3 trung tâm giáo dục nghề nghiệp 9 cơ sở khác có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Mới đây, trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận hồ sơ, trình UBND tỉnh cho phép thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Moveo; Hướng dẫn các cơ sở đào tạo lái xe thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp theo đúng quy định; Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho Công ty Cổ phần Đầu tư D&T Việt Nam.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo được đặc biệt quan tâm. Hàng năm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, từng bước chuẩn hóa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, công nghệ thông tin, ngoại ngữ... cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp. Những tháng đầu năm 2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tổ chức lớp bồi dưỡng “Đổi mới phương pháp dạy học ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện” năm 2022 cho 37 nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2022 tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn và Trường Cao đẳng Cơ điện – Xây dựng và Nông lâm Trung bộ với 11 thiết bị dự thi. Kết quả có  01 thiết bị đạt giải Nhất, 01 thiết bị đạt giải Nhì, 02 thiết bị đạt giải 3 và 07 thiết bị đạt giải Khuyến khích.
Thời gian qua, công tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động đã được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm đẩy mạnh, tạo chuyển biến tích cực về chất lượng và hiệu quả đào tạo. Bên cạnh đó, tỉnh cũng kịp thời triển khai, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp, trong đó có chính sách học phí, học bổng cho người học nhằm khuyến khích và thu hút học sinh tham gia học nghề. Thực hiện Quyết định 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, theo báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tính đến nay, tổng số dư nợ trên địa bàn tỉnh có 3.491 học sinh, sinh viên vay số tiền là 104.690,37 triệu đồng. Trong đó, Cao đẳng 3.381 người với số tiền 101.985,07 triệu đồng, Trung cấp 108 người với số tiền 2.627,3 triệu đồng, Sơ cấp 02 người với số tiền 78 triệu đồng. Đồng thời, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội còn phối hợp với Sở Tài chính tiếp tục kiểm tra hồ sơ đào tạo nghề qua Thẻ cho Thanh niên và thực hiện thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề lái xe Hạng B2 và Hạng C trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triền kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021 cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia đào tạo nghề lái xe theo quy định tại Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Kết quả kiểm tra có 739 thanh niên học nghề, kinh phí thực hiện 11.465.824.000 đồng.
Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định đã thu được nhiều kết quả tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo nghề cho 11.788 người (đạt 43,02% kế hoạch, tăng 5,79% so với cùng kỳ năm 2021 (gồm: trình độ cao đẳng 85 người, trình độ trung cấp 243 người, trình độ sơ cấp và đào tạo nghề nghiệp khác 11.460 người)./.
 
Nhật Minh