Xã hội
Nhiều địa phương tiếp tục được đề nghị hỗ trợ gạo dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
06:55 AM 26/01/2022
(LĐXH)- Ngày 25/1/2022, thừa lệnh của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi đã có Công văn gửi Thủ tướng Chính Phủ về việc hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022 cho người dân các địa phương.
Theo đó, trong dịp này, nhiều địa phương tiếp tục được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Trước đó, 07 tỉnh gồm: Tây Ninh, Cao Bằng, Phú Yên, Ninh Thuận, Nghệ An, Gia Lai và Quảng Bình đã được hỗ trợ tổng số 9.877,875 tấn gạo cho 197.952 hộ với 658.525 nhân khẩu thiếu đói dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022.
Tại nội dung Công văn số 209/LĐTBXH-BTXH ngày 25/1/2022, nêu: Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát khiến cho đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt đối với những người bị giãn, hoãn, ngừng việc, bị mất việc, mất thu nhập, không đảm bảo được đời sống và diễn biến bất thường của thời tiết như mưa đá, lũ lụt, hạn hán khiến đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là các đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ nghèo, hộ cận nghèo có nguy cơ bị thiếu đói.
10 tỉnh tiếp tục được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ gạo (ảnh minh họa)
Trước tình hình đó, 10 tỉnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và thiên tai đã có văn bản đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tổng số 8.028,96 tấn gạo cứu đói cho 155.413 hộ với 521.384 nhân khẩu bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022.
Trong đó, hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho các tỉnh, gồm: Bình Định 2.360,955 tấn cho 62.928 hộ với 157.397 nhân khẩu; Hà Giang 401,55 tấn cho 6.037 hộ với 26.770 nhân khẩu; Đắk Nông 452,085 tấn cho 7.610 hộ với 30.139 nhân khẩu; Tuyên Quang 291,105 tấn cho 6.145 hộ với 19.407 nhân khẩu; Đắk Lắk 1.057,5 tấn cho 19.791 hộ với 70.500 nhân khẩu; Bình Phước 560,595 tấn cho 10.656 hộ với 37.373 nhân khẩu; Quảng Trị 1.064,73 tấn cho 14.907 hộ với 70.982 nhân khẩu; Kon Tum 157,635 tấn cho 2.820 hộ với 10.509 nhân khẩu.
Hỗ trợ gạo cứu đói dịp giáp hạt đầu năm 2022 cho các tỉnh: Lạng Sơn 532,965 tấn cho 6.269 hộ với 22.105 nhân khẩu; Lai Châu 548,19 tấn cho 8.387 hộ với 36.546 nhân khẩu; Đắk Nông 498,225 tấn cho 8.209 hộ với 33.215 nhân khẩu; Kon Tum 103,425 tấn cho 1.654 hộ với 6.441 nhân khẩu.
Căn cứ Điều 12, Chương III Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 763/BTC-NSNN ngày 22/01/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ trước mắt xuất cấp gạo không thu tiền để cứu đói cho nhân dân các tỉnh Lạng Sơn, Lai Châu, Bình Định, Hà Giang, Đắk Nông, Tuyên Quang, Đắk Lắk, Bình Phước, Quảng Trị, Kon Tum tổng số 7.820,76 tấn gạo cho 155.413 hộ với 521.384 nhân khẩu thiếu đói dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022.
Cụ thể, hỗ trợ 6.346,155 tấn gạo cứu đói cho 130.894 hộ với 423.077 nhân khẩu dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, bao gồm: Bình Định 157.397 nhân khẩu x 15 kg x 01 tháng = 2.360,955 tấn; Hà Giang 26.770 nhân khẩu x 15 kg x 01 tháng = 401,55 tấn; Đắk Nông 30.139 nhân khẩu x 15 kg x 01 tháng = 452,085 tấn; Tuyên Quang 19.407 nhân khẩu x 15 kg x 01 tháng = 291,105 tấn; Đắk Lắk 70.500 nhân khẩu x 15 kg x 01 tháng = 1.057,5 tấn; Bình Phước 37.373 nhân khẩu x 15 kg x 01 tháng = 560,595 tấn; Quảng Trị 70.982 nhân khẩu x 15 kg x 01 tháng = 1.064,73 tấn; Kon Tum 10.509 nhân khẩu x 15 kg x 01 tháng = 157,635 tấn.
Hỗ trợ 1.474,605 tấn gạo cứu đói cho 24.519 hộ với 98.307 nhân khẩu dịp giáp hạt đầu năm 2022, gồm các tỉnh:
Lạng Sơn 331,575 tấn gạo cứu đói cho 6.269 hộ với 22.105 nhân khẩu, với định mức 15 kg/khẩu/tháng, thấp hơn 201,39 tấn so với số địa phương đề nghị hỗ trợ.
Lai Châu 548,19 tấn gạo cứu đói cho 8.387 hộ với 36.546 nhân khẩu, với định mức 15 kg/khẩu/tháng, bằng với số gạo địa phương đề nghị hỗ trợ.
Đắk Nông 498,225 tấn gạo cứu đói cho 8.209 hộ với 33.215 nhân khẩu, với định mức 15 kg/khẩu/tháng, bằng với số địa phương đề nghị hỗ trợ.
Kon Tum 96,615 tấn gạo cứu đói cho 1.654 hộ với 6.441 nhân khẩu, với định mức 15 kg/khẩu/tháng, thấp hơn 6,81 tấn so với số địa phương đề nghị hỗ trợ.
Đối với những trường hợp UBND tỉnh Lạng Sơn, Lai Châu, Đắk Nông và Kon Tum đề nghị hỗ trợ gạo cứu đói 02, 03 tháng, sau khi thực hiện hỗ trợ 01 tháng gạo mà vẫn còn khó khăn thì UBND tỉnh Lạng Sơn, Lai Châu, Đắk Nông và Kon Tum có thể có văn bản gửi liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét tiếp tục hỗ trợ.
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh nêu trên chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ gạo nhanh, kịp thời, đúng đối tượng, đúng định mức theo quy định và phù hợp với công tác phòng, chống dịch tại địa phương. Riêng đối với tỉnh Bình Định phải đảm bảo việc hỗ trợ gạo cứu đói cho người dân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 không trùng lắp với đối tượng thiếu đói do thiên tai, lũ lụt tại Công văn số 8230/UBND-KT ngày 25/12/2021 của UBND tỉnh Bình Định đã được Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ gạo cứu đói cho nhân dân tại Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 21/01/2022.

Chí Tâm