Thời sự
Nhân rộng các mô hình, điển hình thi đua trong các đơn vị quân đội
02:58 PM 10/02/2023
(LĐXH) - Là một trong những ý kiến nhấn mạnh của đồng chí Thái Bình Dương, Trưởng ban Thi đua khen thưởng (TĐKT) tỉnh Đồng Nai tại hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng khối thi đua số 3 gồm 10 đơn vị quân đội thuộc các Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) năm 2023 diễn ra ngày 9-2 tại Kho K752 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng), đóng tại TP.Biên Hòa.

Thừa ủy quyền của UBND tỉnh, Trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh Thái Bình Dương trao Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho Kho K6

Đồng chí Trưởng ban TĐKT tỉnh đề nghị, các đơn vị quân đội trong khối số 3 đều trực thuộc các đơn vị của Bộ Quốc phòng tại Hà Nội nên chưa có cán bộ làm công tác TĐKT. Do vậy, các đơn vị cử cán bộ làm công tác này để tham mưu cho thủ trưởng chỉ đạo thực hiện.

Trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Thái Bình Dương cho biết, năm 2023 kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, các đơn vị căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh triển khai thực hiện gắn với các nhiệm vụ chính trị trung tâm phù hợp thực tiễn từng đơn vị. Nghiên cứu hướng dẫn 2459/HD-BCH ngày 12-10-2022 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh về tổng kết phong trào thi đua yêu nước các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn để đề xuất các hình thức khen thưởng của UBND tỉnh; bình xét chọn các gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo đề nghị Ban TĐKT tham mưu cho UBND tỉnh khen thưởng trong hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước sắp tới...

Các đơn vị khối thi đua số 3 các đơn vị quân đội ký giao ước thi đua năm 2023

Thừa ủy quyền của UBND tỉnh, đồng chí Thái Bình Dương đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh năm 2021 cho Kho K6 (Cục Kỹ thuật- Quân khu 7). Các đơn vị trong khối thống nhất bình xét đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2022 cho Kho K752 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng); Bằng khen của UBND tỉnh cho 2 đơn vị: Xưởng X201 và Kho J250. Đồng thời, chuyển giao đơn vị khối trưởng năm 2023 từ Kho K752 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) sang Kho K888 (Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật).

Nguyệt Hà