Văn hóa - Thể thao
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật công bố sách xuất bản lần thứ I năm 2019
06:38 PM 12/07/2019
(LĐXH) Sáng ngày 12/7/2019, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ công bố sách xuất bản lần thứ I năm 2019
Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc – Phó Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật cho biết: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là đơn vị sự nghiệp trung ương của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư, có chức năng là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước. Để thực hiện tốt vai trò của mình, trong sáu tháng đầu năm 2019, Nhà xuất bản đã đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành các đầu sách lý luận chính trị, pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của đông đảo bạn đọc, Nhà xuất bản cũng đã xuất bản và phát hành hàng trăm đầu sách nhằm phổ biến tri thức về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội. Tính đến tháng 7 năm 2019, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã cho ra mắt bạn đọc gần 400 ấn phẩm. Có thể kể tới một số tác phẩm quan trọng, có giá trị và ý nghĩa lớn được xuất bản, phát hành trong 6 tháng vừa qua.

Cuốn sách Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng

của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Trước tiên, đó là cuốn sách Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách gồm 31 bài phát biểu, bài viết, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng Nguyễn Phú Trọng từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, nhất là từ Đại hội lần thứ XII đến nay; được sắp xếp làm hai phần, giúp các ngành, các cấp, các địa phương, các tổ chức đảng và nhân dân nắm vững, quán triệt và triển khai có hiệu quả công tác quan trọng này. Cuốn sách cũng góp phần để chúng ta tin tưởng rằng, cùng với quyết tâm của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, công tác phòng, chống tham nhũng thời gian tới sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa; ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng; góp phần xây dựng Đảng ta, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; vì uy tín của Đảng, vì sự phát triển của đất nước, vì ý nguyện và hạnh phúc của nhân dân.
Thứ hai là, cuốn sách Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế. Cuốn sách đã được Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Báo Nhân Dân phối hợp tổ chức giới thiệu vào ngày 20 tháng 6 năm 2019. Cuốn sách mang đến cho bạn đọc những thông tin về sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ðảng trong xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế, cũng như những tư liệu quý về Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách là tập hợp các bài viết của nhiều tác giả như: bạn học thời sinh viên, đồng nghiệp, nhà báo, hay những người chỉ một lần được tiếp xúc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong chuyến công tác, hoặc mới chỉ biết đồng chí qua những hoạt động ở trong nước và nước ngoài được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng,... Mặc dù ở nhiều cương vị khác nhau, nhưng họ đều bày tỏ sự tin tưởng, ngưỡng mộ đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; khẳng định đồng chí là một nhà lãnh đạo có trí tuệ và bản lĩnh; bày tỏ niềm tin sâu sắc, sự ủng hộ vào những việc mà đồng chí cùng toàn Ðảng, toàn dân đã và đang làm để xây dựng Ðảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì
lễ công bố sách xuất bản lần thứ I năm 2019
Thứ ba là, cuốn sách Tham nhũng và  hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam của Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Nội dung cuốn sách tập trung phân tích và làm rõ những vấn đề lý luận chung về tham nhũng và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, làm rõ thực trạng tội phạm tham nhũng ở Việt Nam trong những năm qua và phân tích những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi nhiều vụ án tham nhũng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội và đưa đất nước phát triển vững chắc theo con đường xã hội chủ nghĩa.
Thứ tư là, cuốn sách Các Đại hội và Hội nghị Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 – 2018) của PGS. Lê Mậu Hãn và TS. Võ Văn Bé giúp bạn đọc có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Với ngôn từ dễ đọc, dễ học, dễ hiểu và cách trình bày logic, mạch lạc, theo trình tự thời gian, cuốn sách giống như một cuốn “lịch sử Đảng” nhưng lại chẳng hề khô khan, mở ra những trang sử hào hùng, vẻ vang của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tộc.
Thứ năm, nhằm góp phần đẩy mạnh “học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gìn giữ những di sản tinh thần của Người, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho ra mắt bộ sách về học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh do TS. Nguyễn Hồng Chuyên làm chủ biên, gồm 5 cuốn: Học tập và làm theo những lời dạy của Bác Hồ đối với thiếu niên, nhi đồng, Học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thanh niên, Học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, Học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân, Học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Có thể nói, bộ sách là tài liệu quý, giúp cán bộ, đảng viên và toàn nhân dân nắm vững, thấm nhuần những lời dạy của Bác; từ đó, có những giải pháp, việc làm cụ thể, thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.
Cũng trong lần giới thiệu này, Nhà xuất bản giới thiệu với độc giả bộ sách Niên giám khoa học năm 2018 gồm 4 tập của Hội đồng Lý luận Trung ương. Bộ sách góp phần xây dựng kho tư liệu tri thức khoa học, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học lý luận chính trị; phổ biến rộng rãi các kết quả nghiên cứu khoa học về lý luận chính trị, làm cơ sở cho việc nghiên cứu khoa học, hoạch định, hoàn thiện, phát triển và triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.
Cuốn sách Thể chế phát triển nhanh – bền vững: Kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong giai đoạn mới do PGS. TS. Trần Quốc Toản làm chủ biên, GS.TS. Phùng Hữu Phú, GS. TS. Tạ Ngọc Tấn đồng chủ biên, cung cấp thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho các nhà lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu, hoạch định chính sách và tất cả bạn đọc quan tâm đến những vấn đề lý luận và thực tiễn về thể chế phát triển nhanh – bền vững ở nước ta hiện nay. Nội dung cuốn sách gồm các bài viết của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, là cơ sở quan trọng, góp phần hoàn thiện các luận cứ lý luận khoa học và thực tiễn về xây dựng thể chế phát triển nhanh – bền vững của Việt Nam trong bối cảnh mới.
Là tác giả của một loạt tác phẩm đã được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho ra mắt và được đông đảo bạn đọc đón nhận như: Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75, Lời tựa một tình yêu, Thời tôi sống, tháng 6 năm 2019, nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh tiếp tục đến với bạn đọc qua cuốn sách Viết và đối thoại, tuyển chọn những tác phẩm báo chí tiêu biểu của tác giả trong cuộc đời làm báo nhiều sóng gió, thăng trầm của ông.
Bộ sách Đường thời đại gồm 21 tập của tác giả Đặng Đình Loan phác họa một cách sinh động cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, dưới hình thức tiểu thuyết lịch sử. Qua Đường thời đại bạn đọc không những cảm nhận sâu sắc những hy sinh, mất mát vô cùng to lớn của nhân dân ta trong cuộc đụng đầu lịch sử với đế quốc lớn mạnh nhất thời đại mà còn thấy rõ sự thông minh, sáng tạo, bản lĩnh kiên cường, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần dũng cảm vô song của quân và dân ta. Bằng những sự kiện, nhân vật lịch sử cụ thể, tác giả đã khắc họa khá thành công sức mạnh của cuộc chiến tranh nhân dân Việt Nam trong thời đại mới dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đó là sức mạnh của cả nước ra quân, toàn dân đánh giặc, sức mạnh của cả hai miền Nam - Bắc, sức mạnh của dân tộc và thời đại.
Thời gian qua, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu tìm hiểu thông tin, tri thức của đông đảo bạn đọc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã lựa chọn để mua bản quyền, dịch và xuất bản được nhiều đầu sách có giá trị của các tác giả nước ngoài. Có thể kể đến các cuốn sách: Mỹ Lai: Việt Nam, 1968 – Nhìn lại cuộc thảm sát, Những biên bản cuối cùng tại Nhà Trắng: Phút sụp đổ của Việt Nam Cộng hòa, Chấn hung Nhật Bản: Làm cách nào Nhật Bản có thể tự tái thiết và tại sao điều này lại quan trọng với Hoa Kỳ và thế giới, Mặt trái của công nghệ, Tư duy đạo đức – Vì sao những người tốt bị chia rẽ bởi chính trị và tôn giáo.
Mỹ Lai: Việt Nam, 1968 - Nhìn lại cuộc thảm sát của tác giả Howard Jones là cuốn sách miêu tả đầy đủ, toàn diện và chân thực về những “ngày đen tối” của lịch sử quân đội Mỹ, lột tả sự phi nghĩa, dã man và tàn bạo của lính Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. 700 trang sách là kết quả của gần một thập niên tìm tòi, nghiên cứu công phu của tác giả, tường trình một cách sinh động và chi tiết về một trong những sự kiện dã man, tàn bạo nhất của lính Mỹ trong cuộc can thiệp quân sự của Mỹ tại Việt Nam.
Cuốn sách Những biên bản cuối cùng tại Nhà Trắng: Phút sụp đổ của Việt Nam Cộng hòa do Ngô Bắc biên dịch, phản ánh quan điểm, cách nhìn nhận và hoạt động của chính giới Mỹ về cuộc chiến, có giá trị tham khảo phục vụ việc nghiên cứu, tìm hiểu về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của nhân dân ta.
Với Chấn hưng Nhật Bản: làm cách nào Nhật Bản có thể tự tái thiết và tại sao điều này lại quan trọng với Hoa Kỳ và thế giới, tác giả Clyde Prestowitz đã phác họa một bức tranh về đất nước Nhật Bản trong tương lai của năm 2050, một đất nước đã được tái thiết lần thứ ba với rất nhiều sự thay đổi cả về kinh tế – xã hội và chính trị… và đáng ngạc nhiên hơn là Nhật Bản trở thành quốc gia nói tiếng Anh! Có thể thấy đây là một đất nước trong tương lai hoàn toàn thay đổi so với Nhật Bản của hiện tại. Tưởng như cuốn sách mang đến một câu chuyện giả tưởng song đó lại chính là những thông điệp, những lời khuyên và những kỳ vọng của tác giả, một người Mỹ đã từng có thời gian dài sinh sống và học tập tại Nhật Bản, dành cho đất nước này. 
Cuốn sách Mặt trái của công nghệ của tác giả Peter Townsend –cung cấp thêm tài liệu nghiên cứu để làm rõ hơn bản chất của công nghệ và những tác động tiêu cực của công nghệ đến đời sống con người và xã hội, qua đó giúp chúng ta nâng cao nhận thức và có những hành động, giải pháp để hạn chế tối đa mặt trái của nó.
Cuốn sách Tư duy đạo đức - Vì sao những người tốt bị chia rẽ bởi chính trị và tôn giáo được tác giả Jonathan Haidt viết bằng giọng văn nhẹ nhàng nhưng nội dung bao hàm nhiều kết quả nghiên cứu trong ngành khoa học xã hội, sinh học tiến hóa và tâm lý học. Thông qua việc trình bày các kết quả nghiên cứu một cách lôgíc, thú vị, tác giả đã mang đến cho bạn đọc một lời giải thích hợp lý về nguồn gốc đa dạng của đạo đức và vai trò của chúng trong việc tạo ra các xung đột về chính trị hay tôn giáo.

Để có thêm những thông tin chi tiết hơn về những cuốn sách quý, có giá trị, liên quan đến lĩnh vực mình quan tâm, bạn đọc có thể tìm hiểu trên Trang thông tin điện tử của Nhà xuất bản hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phát hành sách Hà Nội, Huế, Nha Trang, Quảng Ngãi, chi nhánh Nhà xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và các đại lý phát hành sách trên cả nước.

Thảo Lan