VIDEO
Theo Báo Lao Động
Người lao động khó khăn do COVID-19 làm gì để nhận hỗ trợ từ Chính phủ?
Cập nhật: 2 giờ trước
Để hỗ trợ người lao động phải tạm ngừng việc và lao động tự do bị ảnh hưởng việc làm, không có thu nhập, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.