Xã hội
Nhìn lại các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ: Bài học kinh nghiệm và định hướng thời gian tới Nhìn lại các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ: Bài học kinh nghiệm và định hướng thời gian tới
Năm 2017 là năm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017). Nhiều hoạt động thiết thực đã diễn ra ở các cấp, các...
1 2 3 4 5 6 7