Xã hội
Hội nông dân Chương Mỹ vận động được gần 157 triệu đồng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” Hội nông dân Chương Mỹ vận động được gần 157 triệu đồng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”
(LĐXH)- Hội nông dân huyện Chương Mỹ cùng Hội nông dân các xã, thị trấn cũng đã triển khai nhiều hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" thiết thực.
1 2 3 4 5 6 7