Xã hội
Hội Cựu chiến binh quận Hoàn Kiếm tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội năm 2018 Hội Cựu chiến binh quận Hoàn Kiếm tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội năm 2018
(LĐXH) - Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận và Hội Cựu chiến binh (CCB) quận Hoàn Kiếm đã phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội CCB đợt 1 năm 2018 cho ...
1 2 3 4 5 6 7