Xã hội
Chăm sóc, điều dưỡng người có công - nhiệm vụ quan trọng trong chính sách ưu đãi người có công ở Hà Tĩnh Chăm sóc, điều dưỡng người có công - nhiệm vụ quan trọng trong chính sách ưu đãi người có công ở Hà Tĩnh
LĐXH - Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp, tập trung m...
1 2 3 4 5 6 7