Xã hội
Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội chung tay triển khai đề án “Xây dựng tổ chức cơ sở Hội Cựu chiến binh trong sạch, vững mạnh” Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội chung tay triển khai đề án “Xây dựng tổ chức cơ sở Hội Cựu chiến binh trong sạch, vững mạnh”
Qua một nhiệm kỳ nỗ lực phấn đấu triển khai đề án, đến nay toàn thành phố đã có 97% cơ sở hội đạt 'Trong sạch, vững mạnh', 97% hội viên được bình bầu 'Cựu chiến binh g...
1 2 3 4 5 6 7