Xã hội
Đồng Nai tạo điều kiện cho lao động khuyết tật ổn định cuộc sống  Đồng Nai tạo điều kiện cho lao động khuyết tật ổn định cuộc sống
(LĐXH)- Tỉnh Đồng Nai hiện có khoảng 115 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhận và tạo mọi điều kiện cho trên 2000 người khuyết tật (NKT) làm việc, có thu nhập ổn ...
1 2 3 4 5 6 7