Bình đẳng giới và nâng cao chất lượng việc làm cho cả nam và nữ Bình đẳng giới và nâng cao chất lượng việc làm cho cả nam và nữ
(LĐXH) - Tình trạngrnphụ nữ nói chung và lao động nữ nói riêng bị phân biệt đối xử vẫn tồn tại trênrnphạm vi toàn cầu, ở một số nước đang phát triển, tình trạng phân b...