Tác động của Cộng đồng kinh tế ASEAN đối với thị trường lao động Việt Nam Tác động của Cộng đồng kinh tế ASEAN đối với thị trường lao động Việt Nam
(LĐXH) - Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) được thành lập ngày 31/12/2015, trong đó Việt Nam là quốc gia thành viên đã đánh dấu một bước phát triển vượt bậc về kinh tế, kh...
3 4 5 6 7 8 9