Tư tưởng nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với thương binh-liệt sỹ Tư tưởng nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với thương binh-liệt sỹ
(LĐXH)-Đặc trưng nổi bật trong tư tưởng Hồ Chí Minh với thương binh – liệt sỹ là chủ nghĩa nhân văn.
3 4 5 6 7 8 9