Khung trình độ quốc gia: Cơ hội và thách thức đối với giáo dục nghề nghiệp Việt Nam Khung trình độ quốc gia: Cơ hội và thách thức đối với giáo dục nghề nghiệp Việt Nam
Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, bản dự thảo cuối cùng về Khung TĐQG của Việt Nam đang được gấp rút hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong ...
1 2 3 4 5 6 7