Đồng Nai: Khoa học công nghệ đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội Đồng Nai: Khoa học công nghệ đóng góp tích cực vào sự phát triển  kinh tế xã hội
(LĐXH) - PGS. TS Phạm Văn Sáng, Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ (KH&CN) cho biết: “Để KH&CN sẽ tiếp tục đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nă...
1 2 3 4 5 6 7