Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng: Một chặng đường hình thành và phát triển Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng: Một chặng đường hình thành và phát triển
(LĐXH)- Sau chặng đường 5 năm hình thành và phát triển (2016 - 2021), được sự chỉ đạo sát sao của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ với phương châm: “làm đúng, làm đủ, làm ...
1 2 3 4 5 6 7