Hội thảo “Phổ cập Hiểu biết số: Tăng cường Kỹ năng số cho cộng đồng” Hội thảo “Phổ cập Hiểu biết số: Tăng cường Kỹ năng số cho cộng đồng”
(LĐXH) - Ngày 13/10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Tuần lễ Số Quốc tế diễn ra từ ngày 11-14/10/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Tổ chức Giáo dục, Khoa học...
1 2 3 4 5 6 7