Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
(LĐXH) - Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (Đề án 1956 ) hiện nay là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác đào tạo nghề nhằm từng bước nâng cao chất lượng...
1 2 3 4 5 6 7