Để mọi người có công đều được chăm sóc, tôn vinh Để mọi người có công đều được chăm sóc, tôn vinh
(LĐXH)- Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng luôn chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của nước ta. Đó là chính sách đặc biệt, thự...
1 2 3 4 5 6 7