Xã hội
Nghĩa tình với người có công ở Trà Vinh
10:51 AM 08/08/2018
(LĐXH)- Phát huy đạo lý và truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", “Đền ơn đáp nghĩa”, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Trà Vinh luôn quan tâm thực hiện tốt công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Đó vừa là trách nhiệm lớn lao, vừa là tình cảm sâu sắc, đạo lý cao cả.
Trải qua các giai đoạn cách mạng theo suốt chiều dài lịch sử của đất nước cho đến hôm nay, tỉnh Trà Vinh đang quản lý và thực hiện chế độ chính sách trên 65.000 đối tượng chính sách. Trong đó, có 325 người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945, 336 người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa 8/1945; 19.624 liệt sĩ, 3.243 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (trong đó có 189 mẹ còn sống đã được các đơn vị nhận phụng dưỡng đến cuối đời); 28 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân 3 Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; 9.711 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, 100 bệnh binh; 1.598 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học; 3.348 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; 12.348 người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; 8.814 người có công giúp đỡ cách mạng…
Các cơ quan, ban, ngành Trà Vinh đến thăm và tặng quà gia đình người có công dịp 27/7
Hơn 71 năm qua, kể từ ngày thương binh, liệt sỹ đầu tiên đến nay, hệ thống chính sách ưu đãi người có công với cách mạng ngày càng được hoàn thiện; số người hưởng chính sách ưu đãi từng bước được mở rộng, đúng đối tượng, đúng chính sách, các nội dung ưu đãi người có công với cách mạng được luật pháp Nhà nước bảo vệ, trở thành một hệ thống chính sách bao gồm nhiều mặt của đời sống xã hội có tác dụng động viên, khích lệ tinh thần phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Việc hoàn thiện hệ thống chính sách ưu đãi thể hiện trách nhiệm và tình cảm của Đảng và Nhà nước ta đối với người có công và gia đình chính sách, đồng thời là tiền đề phát huy truyền thống dân tộc, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống người có công với cách mạng, phát huy năng lực của các đối tượng chính sách trong hoàn cảnh mới, cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
Cùng với hệ thống chính sách của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh cũng đã ban hành nhiều văn bản, kịp thời triển khai thực hiện tốt công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chính sách ưu đãi về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con thương binh, bệnh binh. Các chính sách ưu đãi như trợ cấp hàng tháng, bảo hiểm y tế, chăm sóc điều dưỡng sức khỏe, hỗ trợ nhà ở, đồ dùng sinh hoạt, ưu đãi trong giáo dục, đào tạo… được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Đồng thời, tỉnh cũng huy động nhiều nguồn lực xã hội để chung tay chăm lo, xoa dịu nỗi đau, mất mát cho những gia đình có công với cách mạng. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để toàn xã hội nâng cao nhận thức, tham gia tích cực vào công tác "Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và thân nhân người có công với mục tiêu nâng mức sống của gia đình chính sách từ bằng hoặc hơn mức sống dân cư địa bàn cư trú. Hiện tại, 100% các xã, phường, thị trấn ở Trà Vinh được công nhận thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ.
Phó Giám đốc Sở Lao động - TBXH Trà Vinh Nguyễn Văn Khiêm thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng
Với tinh thần và trách nhiệm cao, tính từ tháng 7/2017 đến nay, tỉnh đã tiếp nhận, thẩm định và đề nghị tuyên dương danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 71 mẹ (trong đó đề nghị phong tặng là 3 mẹ); đề nghị tặng Huân chương Độc lập cho 148 gia đình có nhiều liệt sĩ; 100% đối tượng người có công được cấp bảo hiểm y tế để điều trị bệnh; đề nghị cấp lại 1.340 bằng Tổ quốc ghi công cho các thân nhân liệt sĩ do bị hư hỏng. Tỉnh cũng đã thực hiện trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến cho 2.120 đối tượng theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với kinh phí trên 3 tỷ đồng. Ngoài ra, Trà Vinh còn tổ chức chức đưa 781 người có công đi điều dưỡng tập trung tại các Trung tâm điều dưỡng và trên 7 ngàn người có công được điều dưỡng tại gia đình; thẩm định và điều chỉnh trợ cấp ưu đãi cho 2.655 người có công.
Hàng năm, từ nguồn ngân sách Trung ương cấp, kết hợp với nguồn vốn địa phương, Trà Vinh đã chỉ đạo các địa phương thường xuyên tu sửa, nâng cấp các công trình tưởng niệm liệt sĩ đảm bảo khang trang, sạch đẹp, đồng thời đầu tư xây dựng nhà bia ghi tên các Anh hùng liệt sĩ; thường xuyên chăm sóc 9 nghĩa trang liệt sĩ với 11.624 phần mộ.
Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, tỉnh Trà Vinh đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân thiết thực đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn. Nhất là công tác vận động, đóng góp, xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, hỗ trợ sửa chữa nhà ở, tặng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa; thành lập các đoàn đi thăm viếng, tặng quà cho thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; sửa chữa, tôn tạo các Nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ…

Chí Tâm