Lao động
Nghĩa Hưng tăng cường công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp
04:34 PM 10/08/2017
(LĐXH) Trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định hiện có trên 100 doanh nghiệp vừa và nhỏ, thu hút trên 6.000 lao động. Những năm qua, huyện Nghĩa Hưng đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về ATVSLĐ, tạo môi trường làm việc an toàn, hiệu quả.
Nhiều doanh nghiệp ở huyện Nghĩa Hưng đã thực hiện tốt hơn
công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động.
(Ảnh minh họa)
Hằng năm, UBND huyện đều kiện toàn Ban chỉ đạo về ATVSLĐ; chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn tổ chức triển khai công tác ATVSLĐ. Thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ nhất năm 2017, UBND huyện Nghĩa Hưng đã thành lập Ban chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ; xây dựng kế hoạch kiểm tra, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về ATVSLĐ năm 2017. Các ngành chức năng, các địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền công tác ATVSLĐ bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trên Đài phát thanh huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn; treo băng rôn, khẩu hiệu trên các đường phố chính, tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Phòng LĐ-TB và XH huyện cung cấp hàng trăm ấn phẩm sách, báo, tranh áp phích tuyên truyền về ATVSLĐ: công tác bảo hộ lao động, vệ sinh nơi làm việc, phong trào xanh, sạch đẹp, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp... Qua tuyên truyền đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành pháp luật về ATVSLĐ. Các doanh nghiệp đều hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ nhất năm 2017 như chăng treo pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền về Tháng hàng động về ATVSLĐ; có 20 cơ sở sản xuất tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ; xây dựng kế hoạch về ATVSLĐ; tổ chức tập huấn cho người lao động về ATVSLĐ; tổ chức học tập nội quy về lao động, quy tắc an toàn lao động tại đơn vị. Các doanh nghiệp cũng thường xuyên tuyên truyền công tác ATVSLĐ phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp… cho người lao động. Hầu hết các doanh nghiệp đều cung cấp đầy đủ trang thiết bị, bảo hộ lao động cho người lao động; kiểm tra định kỳ máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, đồng thời quan tâm, đầu tư, cải thiện môi trường làm việc, đảm bảo an toàn thiết bị, nhà xưởng, PCCN, xử lý khói bụi, khí thải, nước thải, tiếng ồn…; tổ chức hệ thống y tế cơ sở chăm lo đời sống, sức khỏe người lao động. Các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, có yêu cầu cao về ATVSLĐ đều thành lập Hội đồng bảo hộ lao động hoặc bộ phận ATVSLĐ; xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh ở các bộ phận sản xuất, kinh doanh, hoạt động nền nếp theo nội quy; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra người lao động thực hiện các quy định về ATVSLĐ, đặc biệt là quy trình vận hành, sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ; xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Từ đầu năm 2017 đến nay đã có 6 Cty, doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động với tổng số trên 1.000 người; 20 doanh nghiệp thực hiện quan trắc môi trường lao động, có biện pháp xử lý chất thải cải thiện môi trường làm việc.
Cùng với việc tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện tốt các biện pháp ATVSLĐ, huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các đơn vị và hướng dẫn các doanh nghiệp tự kiểm tra, phát hiện, khắc phục những tồn tại trong công tác ATVSLĐ. Từ đầu năm đến nay, Ban chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ huyện đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác ATVSLĐ tại 10 doanh nghiệp: Cty May 2 - Tổng Cty Dệt may Nam Định; Cty Cổ phần May Sông Hồng; Cty TNHH May Nghĩa Hưng Daeyang, Cty TNHH Ngọc Cảnh, Cty TNHH Mai Thanh, Cty Cổ phần Thương mại Đức Lâm, Cty TNHH Đồng Bằng, Cty TNHH Nam Thanh, Cty TNHH May Vĩnh Phú, Cty Cổ phần Vật liệu và Xây lắp Nghĩa Hưng. Phòng Công thương huyện kiểm tra các công trình xây dựng đang thực hiện trên địa bàn; công tác vệ sinh, an toàn cháy nổ các chợ và khu trung tâm thương mại trên địa bàn huyện. LĐLĐ huyện kiểm tra công tác bảo hộ lao động tại các Cty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Phòng Y tế huyện kiểm tra các nhà hàng kinh doanh buôn bán thực phẩm ăn uống và các bếp ăn của các Cty, doanh nghiệp trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện một số thiếu sót, sai phạm của doanh nghiệp trong công tác ATVSLĐ như: Công tác triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động về Tháng hành động về ATVSLĐ ở một số doanh nghiệp tư nhân chưa thực hiện đầy đủ. Có doanh nghiệp còn chưa thành lập bộ phận ATVSLĐ, chưa có mạng lưới an toàn vệ sinh viên; công tác bảo hộ lao động còn xem nhẹ, nhiều lao động, chủ sử dụng lao động còn chạy theo năng suất, chưa quan tâm đúng mức đến công tác bảo hộ lao động, bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động, chưa trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ cho người lao động; một số lao động có được trang bị nhưng không sử dụng vì cho rằng vướng, khó chịu khi làm việc; chưa có bộ phận y tế… Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, yêu cầu và hướng dẫn doanh nghiệp khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót. 
 Để tiếp tục đẩy mạnh công tác ATVSLĐ, thời gian tới huyện Nghĩa Hưng sẽ chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện ATVSLĐ của doanh nghiệp và người lao động trong quá trình sản xuất, kinh doanh; yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường đầu tư các trang thiết bị an toàn, thường xuyên tập huấn, huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động và thường xuyên tự kiểm tra, nâng cao công tác ATVSLĐ tại doanh nghiệp, để doanh nghiệp phát triển hiệu quả, bền vững./. 
Minh Tân