VIDEO
Theo VTV24
Nghèo nàn đời sống tinh thần công nhân lao động
Cập nhật: 2 giờ trước
Trong bối cảnh thu nhập chưa cao, thiếu sân chơi và ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến đời sống tinh thần của người lao động càng thêm nghèo nàn.