Xã hội
Nghệ An: Hơn 137 nghìn đối tượng bảo trợ được hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng
09:31 AM 26/02/2021
(LĐXH) - Thực hiện chính sách trợ giúp xã hội, tính đến cuối năm 2020, toàn tỉnh Nghệ An có 137.006 đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng, với tổng kinh phí thực hiện năm 2020 hơn 668 tỷ đồng.
Trên cơ sở các Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về thực hiện các chế độ chính sách bảo trợ xã hội - Giảm nghèo, trong năm 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 02 Nghị quyết: Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 13/11/2020 quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Nghị quyết số 32/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 quy định chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng thuộc gia đình hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025; tham mưu UBND tỉnh ban hành 16 Quyết định, 03 kế hoạch, 07 Báo cáo, 4 Công văn, 01 thông báo.
 Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Lao động - Thương binh và xã hội ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện chính sách bảo trợ xã hội, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Sở đã chỉ đạo các địa phương tổ chức tốt việc trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng, tổng số đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng đến thời điểm 25/12/2020 là: 137.006 đối tượng, tổng số kinh phí thực hiện năm 2020 hơn 668 tỷ đồng. Trong đó: Trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng: 1.205 đối tượng; Người cao tuổi: 48.427 đối tượng;  Người khuyết tật: 67.965 đối tượng; Các nhóm đối tượng khác: 19.409 đối tượng.
Tặng quà cho đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh
Thực hiện chính sách trợ cấp thường xuyên tại các cơ sở trợ giúp xã hội, hiện tỉnh Nghệ An có 10 cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó: 05 cơ sở công lập gồm: Trung tâm BTXH Nghệ An, Trung tâm Công tác xã hội, Trung tâm Giáo dục, dạy nghề người khuyết tật, Làng trẻ em SOS Vinh, Trung tâm Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh và 5 cơ sở BTXH ngoài công lập do cấp huyện quản lý gồm: Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi Lâm Bích, Cơ sở BTXH Mái Ấm Thiện Tâm, Trung tâm nuôi dưỡng NKT&TMC 19/3, Trung tâm Nuôi dưỡng NKT&TMC Mẹ Tê rê xa, Cơ sở BTXH Mái Ấm Thiện Tâm.  Tổng số đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở BTXH là 970 đối tượng, trong đó: Trẻ em: 453 đối tượng; Người cao tuổi cô đơn: 38 đối tượng; Người khuyết tật: 479 đối tượng. Công tác quản lý đối tượng từ khâu lập kế hoạch trợ giúp đối tượng, thực hiện kế hoạch trợ giúp, thu thập dữ liệu, tổng hợp, phân tích đến việc đánh giá sự tiến triển của đối tượng; giám sát, đánh giá các hoạt động chăm sóc và điều chỉnh kế hoạch chăm sóc đều được các cơ sở thực hiện nghiêm túc, bài bản, đúng quy trình, phù hợp từng đối tượng cụ thể.   
Đối với chính sách trợ cấp đột xuất, trong năm 2020, Sở Lao động - TBXH tham mưu UBND tỉnh phân bổ gạo cứu đói cho 80.791 lượt người, 19.229 lượt hộ dân với 1.211.865kg gạo, trong đó: Hỗ trợ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, với số lượng gạo phân bổ là 908.400 kg gạo, cho 15.505 hộ, 60.560 nhân khẩu; Hỗ trợ người dân huyện Kỳ Sơn bị thiếu đói do ảnh hưởng thiên tai tại huyện Kỳ Sơn với số lượng gạo là: 303.465kg, cho 3.724 hộ, 20.231 nhân khẩu.
Tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ người dân bị thiệt hại do dông lốc, mưa đá, hỏa hoạn gây ra: hỗ trợ xây dựng 24 nhà, sửa chữa 30 nhà, 1 hộ gia đình có người bị thương với tổng kinh phí hỗ trợ là 932,7 triệu đồng. Tham mưu UBND tỉnh đề xuất Trung ương hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra trong tháng 10 năm 2020 theo Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ với tổng kinh phí là 1,4 tỷ đồng. Ngày 16/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4593/QĐ-UBND về việc tạm ứng ngân sách tỉnh hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra trong tháng 10 năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
Cùng với đó, công tác giảm nghèo bền vững được chú trọng. Sở Lao động - TBXH đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Trung ương, của tỉnh. Tỉnh đã thực hiện cấp 41.041 giấy chứng nhận hộ nghèo và 75.398 giấy chứng nhận hộ cận nghèo cho các huyện, thành phố, thị xã làm cơ sở thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ giảm nghèo năm 2020. Tham mưu triển khai Quyết định về Kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020 số tiền 469.004 triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư phát triển: 343.739 triệu đồng; vốn sự nghiệp: 125.265 triệu đồng. Giúp đỡ các xã nghèo vùng miền Tây Nghệ An tổng số tiền mà các cơ quan, đơn vị ủng hộ, giúp đỡ các xã năm 2020 là hơn 28,588 tỷ đồng. Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã thực hiện hỗ trợ 150 hộ nghèo xây dựng nhà ở do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Nghệ An tài trợ. Tổ chức tổng kết thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững và Phong trào thi đua “Nghệ An chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020./.
 
Hồng Phượng