Xã hội
Nghệ An: Hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến trẻ em trong đại dịch COVID-19
04:11 PM 03/12/2021
LĐXH - Thực hiện việc triển khai các chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An, Ban điều hành công tác trẻ em kịp thời ban hành các văn bản triển khai chỉ đạo về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện công văn số 3234/BLĐTBXH- TE ngày 23/9/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai kịp thời các biện pháp chăm sóc trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Nghệ An đã ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện tốt công tác hỗ trợ trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm COVID-19; trẻ em mồ côi do ảnh hưởng COVID-19. Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản và chỉ đạo thực hiện đầy đủ chính sách trợ giúp xã hội đối với nhóm trẻ em phải điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Một số hình ảnh lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An với các hoạt động thăm hỏi và tặng quà cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Bên cạnh đó, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thường xuyên hướng dẫn các địa phương, cơ sở thực hiện việc chăm sóc thay thế cho trẻ em mồ côi cha mẹ  theo quy định của Luật Trẻ em và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em. Hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương bằng nhiều hình thức (văn bản trực tuyến, qua nhóm công việc trên zalo, message, email, điện thoại) thường xuyên thông tin, báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình trẻ em và các vấn đề về trẻ em tại địa phương trong đại dịch COVID-19 để có biện pháp giải quyết, tháo gỡ kịp thời theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý, giải quyết. Đồng thời, chỉ đạo việc trợ giúp pháp lý cho các em theo quy định của pháp luật để bảo đảm quyền, lợi ích của trẻ em không bị xâm hại do các em không có sự giám hộ của cha, mẹ. Hướng dẫn, quảng bá, cung cấp số điện thoại 111 của Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em và số điện thoại 1800599963 đặt tại Trung tâm công tác Xã hội tỉnh tới các tổ chức, cộng đồng, gia đình để liên hệ khi cần thiết và được hướng dẫn và tư vấn  miễn phí các vấn đề về bảo vệ trẻ em.

21/21 huyện, thành, thị thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên và ban hành các văn bản cụ thể hóa để thực hiện tại địa phương, cơ sở bảo đảm an toàn, chăm sóc tốt cho mọi trẻ em trong đại dịch COVID-19.

Ông Bùi Văn Hưng, Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nghệ An cùng các đại biểu tiếp nhận hỗ trợ cho trẻ em 

Tính từ ngày 24/5/2021 đến 25/11/2021, toàn tỉnh có 40.102 người bị nhiễm COVID-19: 4.029 người bị nhiễm COVID-19 (F0) và 36.073 người cách ly y tế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (F1), trong đó có 875 trẻ em bị nhiễm COVID-19 (F0) và 6.656 trẻ em cách ly y tế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (F1). Số lượng trẻ con sản phụ bị nhiễm COVID-19 là 15 trẻ; 07 trẻ bị mồ côi do ảnh hưởng COVID-19.

Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, thẩm định, tổng hợp đối tượng phải điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được ngân sách nhà nước đảm bảo các chi phí điều trị và tiền ăn theo quy định tại điểm 8 mục II của Nghị quyết 68 với tổng số đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ là: 40.102 người; Số hồ sơ đã tiếp nhận:13.733 lượt đối tượng; Tổng số hồ sơ đã đề nghị UBND tỉnh phê duyệt: 13.733 lượt đối tượng, tổng kinh phí: 13.746.988.000 đồng. Hiện nay, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đang giao Quỹ BTTE tỉnh hướng dẫn các huyện có đối tượng trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm COVID-19 và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng COVID-19 và gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoàn thành các thủ tục, hồ sơ theo hướng dẫn của Quỹ BTTE Việt Nam để trình Quỹ BTTE Việt Nam hỗ trợ theo quy định.

Hỗ trợ kịp thời cho các em vượt qua giai đoạn khó khăn

Theo bà Lê Thị Nguyệt, Trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị  Covid-19, cách ly y tế  trên đại bàn tỉnh Nghệ An đang gặp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến chế độ tiền ăn cho đối tượng F0, F1 bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, điều trị nhiễm Covid-19 thực hiện đồng thời theo nhiều văn bản quy định. Cùng một đối tượng F0, F1 phải đồng thời áp dụng 03 chính sách (Nghị quyết số 16/NQ-CP; Nghị quyết số 48/NQ-CP và Nghị quyết số 68/NQ-CP) áp dụng khác nhau do Chính phủ quy định. Việc này sẽ dẫn đến những bất cập, lúng túng, khó khăn cho địa phương khi triển khai thực hiện. Do đó, để thực hiện tốt quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP về hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng là F0, F1, địa phương kiến nghị không giao cho cơ sở cách ly tập trung, điều trị tổng hợp trình chế độ cho người cách ly, điều trị mà vẫn thu tiền ăn. Công dân thực hiện trình tự thủ tục áp dụng như trường hợp hoàn thành xong cách ly, điều trị để  địa phương nơi cư trú tổng hợp trình và chi trả.

Đồng thời, kiến nghị Trung ương nghiên cứu bổ sung hỗ trợ tiền ăn đối với trẻ em không thuộc đối tượng F0, F1 phải cách ly tại tại các cơ sở cách ly tập trung từ ngày 27 /4 /2021 đến ngày 31 /12 /2021 nhưng chưa được hỗ trợ theo quy định tại điểm 7 Mục II của Nghị quyết số 68/NQ-CP hoặc Quyết định số 623/QĐ-LĐTBXH ngày 29/ 5 / 2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hỗ trợ cho trẻ em bị nhiễm COVID-19 và trẻ em phải cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID-19. Mức hỗ trợ 80.000 đồng/ngày, thời gian hỗ trợ không quá 21 ngày./.

Trần Huyền