Giáo dục - Nghề nghiệp
Ngày 11/5/2020 sinh viên, học sinh khối giáo dục nghề nghiệp của TP.HCM đi học trở lại
05:03 PM 30/04/2020
(LĐXH) - Ngày 29/4/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM đã có Công văn gửi các trường Cao đẳng, trường Trung cấp, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên và các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp về việc đi học trở lại của sinh viên, học viên khối Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn TP. Cụ thể, bắt đầu từ ngày 11/5/2020 tất cả sinh viên, học sinh, học viên (gọi tắt người học) nhập học bình thường trở lại.

Ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM
Công văn nêu rõ, căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới và thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM tại Công văn số 1556/UBND-VX ngày 28/4/2020 về việc đi học trở lại của học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục phổ thông, GDNN trên địa bàn TP, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP đã triển khai kế hoạch nhập học trở lại của sinh viên, học sinh, học viên khối GDNN trên địa bàn.

Để chuẩn bị cho việc nhập học trở lại của sinh viên, học sinh, học viên thuộc các cơ sở GDNN trên địa bàn TP đảm bảo an toàn, giảm thiểu rủi ro lây nhiễm dịch bệnh COVID -19 trong trường  học, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện tiêu độc, khử trùng toàn bộ khuôn viên, phòng học, phòng làm việc theo hướng dẫn của ngành Y tế; Bố trí đầy đủ các bình dung dịch khử khuẩn ở các phòng học, phòng làm việc, xưởng thực hành, nhà vệ sinh.

Công văn cũng nêu rõ, các trường, trung tâm,… GDNN cần xây dựng phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 như: lên phương án bố trí lớp học nhằm đảm bảo sĩ số và khoảng cách tối thiểu theo quy định tại Chỉ thị số 19/CT-TTg; phương án tổ chức hoạt động GDNN (lưu ý việc bố trí lệch giờ vào học, lệch giờ giải lao để hạn chế tập trung đông người trong cùng một thời điểm); Xây dựng phòng cách ly (phòng nam, phòng nữ) và phương án sử dụng phòng cách ly trong trường hợp phát hiện người học có biểu hiện của bệnh; xây dựng kịch bản chi tiết để xử lý các tình huống phát hiện người học có biểu hiện của bệnh; lập bộ phận thường trực, số điện thoại liên lạc (đường dây nóng) của đơn vị để tiếp nhận phản ánh của người học. Chuẩn bị việc khai báo y tế theo hướng dẫn của ngành Y tế đối với tất cả cán bộ, nhà giáo, người lao động, người học của đơn vị. Lưu ý việc tổng hợp, báo cáo và lưu trữ các hồ sơ khai báo y tế đúng theo quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, cần chuẩn bị thông tin tuyên truyền trong đơn vị, dưới các hình thức: băng rôn, tờ rơi, áp phích, phát thanh,… để hướng dẫn cán bộ, nhà giáo, người lao động, người học và khách của đơn vị về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Kiểm tra thân nhiệt trước khi vào đơn vị, đeo khẩu trang, rửa tay với dung dịch sát khuẩn, giữ khoảng cách tối thiểu, số điện thoại đường dây nóng khi cần liên hệ,…. Công khai rộng rãi trong khuôn viên các thông tin hướng dẫn của đơn vị.

Sinh viên Trường Cao đẳng nghề TPHCM trong giờ học thực hành nghề Điện - điện lạnh

Công văn cũng lưu ý, các trường Cao đẳng, trường Trung cấp, các Trung tâm -cơ sở GDNN- GDTX tạm ngưng tổ chức hoạt động căn tin. Yêu cầu mỗi người học phải tự mang theo bình nước cá nhân để sử dụng trong suốt thời gian học tập tại đơn vị. Lập kế hoạch thay đổi chương trình đào tạo theo hướng chuyển dần thời lượng đào tạo lý thuyết nghề từ đào tạo truyền thống sang đào tạo trực tuyến. Khuyến khích tổ chức đào tạo thực hành trực tuyến ở những nhóm nghề trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Chuẩn bị phương án để tiếp nhận và phân phối khẩu trang vải kháng khuẩn cho người học được cấp theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 27/3/2020 của Hội đồng nhân dân TP.

Sở Lao động – Thương binh và Xã  hội còn lưu ý các trường, trung tâm,.. căn cứ dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ rủi ro lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 (của TP để tiến hành tự đánh giá mức độ rủi ro của đơn vị, báo cáo về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kết quả tự đánh giá kèm theo phương án khắc phục. Báo cáo tự đánh giá và Phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 (phải có nội dung cam kết của Thủ trưởng đơn vị về tự chịu trách nhiệm trong việc phát sinh dịch bệnh tại đơn vị) gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (phòng Giáo dục nghề nghiệp, số 31 đường số 13, Khu phố 1, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) trước 17g00 ngày 05/5/2020. Sau hạn trên, nếu đơn vị không phản hồi xem như đơn vị chưa đủ an toàn trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP sẽ tiến hành đình chỉ hoạt động GDNN của đơn vị theo quy định hiện hành.

Công văn quy định rõ tiến độ tổ chức nhập học trở lại của khối GDNN: Sau khi thực hiện đầy đủ các yêu cầu để chuẩn bị tất cả người học nhập học trở lại từ 11/5/2020 các trường, trung tâm và các cơ sở GDNN cần được tổ chức theo tiến độ như sau:

Ngày 04/5/2020 đến 05/5/2020 các đơn vị tổ chức tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng và tổ chức quán triệt trong toàn thể cán bộ, nhà giáo, người lao động các phương án phòng chống dịch bệnh Covid-19 của đơn vị. Tiến hành thu thập khai báo y tế đối với đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động.

Ngày 06/5/2020 – 09/5/2020 các cơ sở GDNN tổ chức kiểm tra tình trạng sức khỏe, khai báo y tế, tập huấn, hướng dẫn cho người học các biện pháp tự phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 và triển khai giờ học; lên kế hoạch học tập, phương án phòng phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của đơn vị. Đảm bảo cho đội ngũ nhà giáo, người học an tâm, an toàn khi nhập học trở lại từ ngày 11/5/2020.

Từ 11/5/2020 tất cả người học nhập học bình thường. Cuối cùng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên.

Đăng Hải