VIDEO
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
Nâng độ tuổi nghỉ hưu như thế nào?
Cập nhật: 2 giờ trước
(LĐXH)- Trong bối cảnh già hóa dân số, hầu hết các nước trên thế giới và các châu lục (trừ Châu Phi) đều đã có lộ trình điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu.