VIDEO
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
Nâng cao vai trò của Tổng đài 111 trong phòng, chống xâm hại trẻ em
Cập nhật: 2 giờ trước
(LĐXH)- Khi nhận được các cuộc điện thoại, đơn thư, các vụ việc từ báo chí… Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 sẽ tiến hành can thiệp và hỗ trợ nạn nhân thông qua hệ thống cán bộ trẻ em cấp xã, phường.