Xã hội
Nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình câu lạc bộ hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy tại Quảng Ninh
09:47 AM 02/06/2020
(LĐXH) – Thời gian qua, các mô hình về cai nghiện ma tuý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ngành, sự vào cuộc của cấp uỷ, chính quyền, tổ chức đoàn thể các cấp, việc triển khai các mô hình về cai nghiện ma tuý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, các đoàn thể địa phương và gia đình trong công tác quản lý, giáo dục, tư vấn, giúp đỡ người nghiện, người sau cai nghiện hoà nhập cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

Thông qua hoạt động của các mô hình, người nghiện ma tuý, người sau cai nghiện được tư vấn, tiếp cận thông tin, nâng cao hiểu biết về chế độ, chính sách pháp luật, được tiếp cận với các dịch vụ điều trị, chăm sóc sức khoẻ đa dạng, có chất lượng; tạo ra sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cả hệ thống chính trị và cộng đồng về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, góp phần làm giảm sự kỳ thị, phân biệt đối xử với người nghiện. Các chính sách an sinh xã hội, hướng nghiệp, dạy nghề, hỗ trợ, vay vốn, giới thiệu việc làm... ngày càng được triển khai sâu rộng và phát huy tác dụng, đã có hàng chục người sau cai nghiện nhiều năm chưa tái nghiện, phấn đấu làm kinh tế, làm giàu cho bản thân, nhiều người sau cai nghiện đã vươn lên thành chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đã tiếp nhận, giúp đỡ những người sau cai nghiện có việc làm, tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Để kịp thời nắm tình hình và tháo gỡ những vướng mắc trong việc triển khai công tác cai nghiện ma túy, đảm bảo mục tiêu đề ra theo kế hoạch của Tỉnh, đặc biệt là việc triển khai hoạt động của các mô hình cai nghiện, hỗ trợ người sau cai tái hòa nhập cộng đồng tại cơ sở; Tháng 5 năm 2020, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội đã trực tiếp đi cơ sở nắm tình hình, tháo gỡ vướng mắc trong triển khai công tác cai nghiện ma túy; tổ chức hướng dẫn hoạt động, sinh hoạt mô hình; tư vấn kỹ năng dự phòng tái nghiện cho người sau cai nghiện ma túy, cộng tác viên và gia đình tại xã, phường, thị trấn có mô hình Câu lạc bộ (CLB) hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy tái hòa cộng đồng thuộc các địa phương: Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên, Cẩm Phả, Vân Đồn; theo kế hoạch đầu tháng 6/2020 sẽ triển khai hướng dẫn tại các mô hình Câu lạc bộ thuộc thành phố Hạ Long.

Tại các Hội nghị, cán bộ Chi cục đã hướng dẫn các CLB triển khai hoạt động, cách tổ chức sinh hoạt hiệu quả; hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền, vận động người sau cai tham gia sinh hoạt, dự phòng tái nghiện, tái hòa nhập cộng đồng ổn định cuộc sống; các thành viên CLB, cộng tác viên tích cực thảo luận tìm giải pháp để triển khai hoạt động hiệu quả.

Kết thúc hội nghị, các thành viên CLB mong muốn mô hình tiếp tục được duy trì trong thời gian tới, đồng thời đề nghị UBND xã, phường, thị trấn tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện cho mô hình CLB nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần giảm tỷ lệ tái nghiện, duy trì bền vững kết quả công tác cai nghiện trên địa bàn./.

Đức Quân