Lao động
Nâng cao chất lượng công tác xuất khẩu lao động ở Ninh Thuận
11:22 AM 28/01/2019
(LĐHX) - Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh Ninh Thuận đã giải quyết việc làm mới cho 16.667 lao động, vượt 7,5% kế hoạch, tăng 0,8% so cùng kỳ, trong đó lao động trong tỉnh 6.605 người, ngoài tỉnh 9.860 người, riêng xuất khẩu lao động vượt 68,3% kế hoạch, tăng 37,4% so cùng kỳ, đạt 202 người.

Ông Trần Văn Trưa, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận cho biết, xuất khẩu lao động hiện đang là hướng đi mới tích cực đối với lao động của tỉnh Ninh Thuận. Người lao động đi làm việc tại nước ngoài vừa giải quyết được các vấn đề việc làm vừa giúp hộ nghèo có cơ hội xóa đói, giảm nghèo. Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh Ninh Thuận đã giải quyết việc làm mới cho 16.667 lao động, vượt 7,5% kế hoạch, tăng 0,8% so cùng kỳ, trong đó lao động trong tỉnh 6.605 người, ngoài tỉnh 9.860 người, riêng XKLĐ vượt 68,3% kế hoạch, tăng 37,4% so cùng kỳ, đạt 202 người. Năm 2018 được coi là năm thành công nhất đối với hoạt động XKLĐ từ trước đến nay và là năm thứ hai hoạt động XKLĐ trên địa bàn Ninh Thuận đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Người lao động trực tiếp tìm hiểu thông tin thị trường lao động ở nước ngoài

Đối với hoạt động XKLĐ ở Ninh Thuận, việc nâng cao nhận thức cho cộng đồng về chính sách, pháp luật liên quan hết sức quan trọng. Thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Tỉnh đoàn, UBND huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn, ban, ngành, hội, đoàn thể, các công ty XKLĐ tổ chức các buổi  tư vấn cho người lao động, giúp họ tiếp cận được các thông tin từ doanh nghiệp để lựa chọn đơn hàng cho phù hợp. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng tập trung chỉ đạo đơn vị liên quan phối hợp với các đơn vị XKLĐ uy tín tăng cường liên kết đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và ngoại ngữ ngay từ đầu vào, trang bị kỹ năng nghề nghiệp, tác phong, kỷ luật cho người lao động. Bên cạnh đó, đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu các thị trường lao động tiềm năng để tăng thêm cơ hội XKLĐ cho các ứng viên. Các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giới thiệu gia đình có con em XKLĐ đạt hiệu quả cao để nhân rộng phong trào XKLĐ tại các địa phương. Các huyện, thành phố đã tổ chức mở Hội nghị tư vấn hàng năm, tiêu biểu có huyện Ninh Phước, Thuận Nam và Ninh Sơn đã mở Hội nghị tư vấn 2 lần/năm. Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ việc làm phối hợp với các doanh nghiệp XKLĐ đã tổ chức 46 phiên giao dịch việc làm cố định và lưu động thu hút trên 5.500 lượt người lao động đến tham gia tư vấn và đăng ký tìm việc làm, trong đó có 1.431 lượt lao động đăng ký tư vấn về XKLĐ. Trong năm qua, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội cũng đã thẩm định và chấp thuận cho 07 doanh nghiệp XKLĐ đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp phép hoạt động giới thiệu về các địa phương để tuyên truyền, tư vấn cho người lao động. 

Xác định phải nâng cao chất lượng lao động và tăng số lượng lao động ở các huyện nghèo tham gia XKLĐ, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và thực hiện giảm nghèo bền vững, trong năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Ninh Thuận sẽ tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền rộng rãi đến các cấp, các ngành và nhân dân về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với lĩnh vực giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; Phối hợp với Tỉnh đoàn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, tư vấn việc làm – XKLĐ ngay từ đầu năm, cung cấp thông tin về tuyển dụng, XKLĐ đến các thôn, khu phố; xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo định hướng, trang bị kiến thức và ngoại ngữ của thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản cho người lao động có nhu cầu để tạo tiền đề, cơ sở, nền tảng trong việc thúc đẩy công tác giải quyết việc làm – XKLĐ.

Thường xuyên nâng cấp Website Việc làm Ninh Thuận kết nối với các phiên việc làm của các tỉnh trong cả nước và Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm phục vụ cho khai thác thông tin thị trường lao động và duy trì tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ vào các ngày 05 và 20 hàng tháng để hướng dẫn và tư vấn cho người lao động; Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh hàng tháng cung cấp thông tin về tuyển dụng việc làm, XKLĐ cho các huyện, thành phố để chỉ đạo các xã, phường, thôn, khu phố tuyên truyền đến nhân dân.

Bằng nguồn tín dụng ưu đãi, người lao động có cơ hội vay vốn đi xuất khẩu lao động
cũng như tham gia các hoạt động đảm bảo sinh kế

Cùng với đó, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục mở rộng quan hệ tiếp nhận thêm các đơn vị XKLĐ hợp pháp có đủ năng lực, uy tín đề nghị tuyển lao động địa phương để có nhiều đơn hàng, có thu nhập cao, ổn định, nhiều nước người lao động lựa chọn. Tiếp tục duy trì các thị trường truyền thống, hạn chế đưa lao động sang các thị trường có nhiều rủi ro, chú trọng phát triển thị trường ở các nước có nhu cầu về lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật, thu nhập cao. Phối hợp giữa doanh nghiệp và địa phương trong việc cung cấp thông tin về tình hình lao động đang làm việc ở nước ngoài, lao động về nước; theo dõi, phát hiện để ngăn ngừa, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực XKLĐ; thường xuyên động viên người lao động chi tiêu tiết kiệm và gửi tiền về xây dựng kinh tế gia đình. Song song đó, chủ động rà soát, lựa chọn các công ty có năng lực, thiện chí, uy tín và có khả năng tạo điều kiện cho người lao động tham gia XKLĐ. Xây dựng mối quan hệ phối hợp đồng bộ giữa các công ty XKLĐ với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh để các đơn vị này điều tiết được tiền lương của người lao động nhằm trả nợ ngân hàng theo chu kỳ và bảo toàn vốn vay của ngân hàng.

Đăng Doanh