Lao động
Nam Định: Giảm đóng hơn 14 tỷ đồng tiền bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
08:32 AM 14/10/2021
(LĐXH) - Theo báo cáo của BHXH tỉnh Nam Định, lũy kế ngày 12/10/2021, BHXH tỉnh đã giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 04 tháng (tháng 7,8,9,10 năm 2021) cho 9.646 lượt đơn vị sử dụng lao động với 605.911 lượt người lao động số tiền là gần 14,2 tỷ đồng.
BHXH tỉnh Nam Định giảm 14,2 tỷ đồng tiền đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho các doanh nghiệp

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Nghị quyết số 116/NQ-CP hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Công văn số 87/UBND-VP2 ngày 12/7/2021, Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã ban hành Hướng dẫn số 04/HD-SLĐTBXH ngày 12/7/2021 và Hướng dẫn số 05/HD-SLĐTBXH ngày 21/7/2021 hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố cũng đã ban hành trên 70 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn cũng như người sử dụng lao động, người lao động khẩn trương triển thực hiện chế độ, chính sách.

Ngày 8/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 732/UBND-VP7 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. 

Theo báo cáo của BHXH tỉnh Nam Định, lũy kế đến ngày 12/10/2021 đã giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 04 tháng (tháng 7,8,9,10 năm 2021) cho 9.646 lượt đơn vị sử dụng lao động với 605.911 lượt người lao động số tiền là gần 14,2 tỷ đồng; trung bình 01 tháng đã giảm mức đóng cho trên 2.400 đơn vị sử dụng lạo động, trên 150.000 người lao động với số tiền trong 01 tháng trên 3,5 tỷ đồng.

Đối với chính sách “Hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động” và Chính sách “Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp”, Sở LĐTBXH đã có 05 văn bản triển khai thực hiện; thực hiện niêm yết công khai, tuyên truyền trên Website, facebook của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh. Đến ngày 12/10/2021, có 06 hồ sơ của người lao động gửi qua Cổng dịch vụ công quốc gia đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. 06/06 hồ sơ không đủ điều kiện và đã có thông báo cho người lao động.

Hàng trăm lao động tự do trên địa bàn tỉnh đã được hỗ trợ vượt qua giai đoạn khó khăn

Bên cạnh đó, Sở LĐTBXH đã trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt 02 hồ sơ của thành phố Nam Định đề nghị chính sách “Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương”; Tiếp nhận, thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt 03 hồ sơ của các huyện: Ý Yên, Mỹ Lộc, Vụ Bản đề nghị chính sách “Hỗ trợ người lao động ngừng việc”; Trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh đối với 14 hộ kinh doanh thuộc các huyện: Vụ Bản, Ý Yên và thành phố Nam Định; Trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt cho 644 người là lao động tự do hưởng chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do).

Đến ngày 12/10/2021, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt 01 hồ sơ của thành phố Nam Định cho 17 lượt người hưởng chính sách “Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương” với tổng số tiền hỗ trợ 60,36 triệu đồng (trong đó 16 NLĐ nghỉ việc không hưởng lương với số tiền 59,36 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ thêm 01 NLĐ đang mang thai 1 triệu đồng); Ra quyết định phê duyệt 03 hồ sơ đề nghị của các huyện: Ý Yên, Mỹ Lộc, Vụ Bản cho: 25 lượt người hưởng chính sách “Hỗ trợ người lao động ngừng việc” (trong đó 13 lao động ngừng việc; hỗ trợ thêm 03 người lao động đang mang thai và 09 trẻ em dưới 06 tuổi là con người lao động). Đến nay, các huyện đã chi trả 8/25 lượt người với tổng số tiền là 8 triệu đồng; Ra quyết định phê duyệt 14 hộ kinh doanh thuộc các huyện: Vụ Bản, Ý Yên và thành phố Nam Định hưởng chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh. Đến nay huyện, thành phố đã chi trả xong 14/14 hộ với kinh phí 42 triệu đồng; Ra quyết định phê duyệt 643 người của 06 đơn vị gồm các huyện: Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Giao Thủy, Trực Ninh, Mỹ Lộc và Thành phố Nam Định hưởng chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động.

Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Nam Định đang khẩn trương hỗ trợ các doanh nghiệp
vay vốn để trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất

Chính sách hỗ trợ bổ sung, hỗ trợ tiền ăn và trẻ em. Sở Y tế báo cáo đến ngày 12/10/2021 đã tiếp nhận: 83 trường hợp là F0, 8.829 trường hợp F1 thực hiện điều trị, cách ly tế theo quy định. Sở Y tế đã trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt danh sách 255 trường hợp F0,F1 với kinh phí 335,7 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ thêm cho 90 trẻ em với kinh phí 90 triệu đồng, tổng kinh phí 435,7 triệu đồng. Hỗ trợ và chi trả tiền ăn cho F0 là 6 người, kinh phí 18,48 triệu đồng; Hỗ trợ tiền ăn cho F1 là 873 người, kinh phí gần 1,2 tỷ đồng

Đối với chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV và hướng dẫn viên du lịch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt 19 hướng dẫn viên du lịch. UBND tỉnh đã quyết định phê duyệt 19 người hướng dẫn viên du lịch; Đến nay Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện chi trả 10/19 người hướng dẫn viên du lịch với số tiền 37,1 triệu đồng.

Đến nay, Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Nam Định đã phê duyệt và giải ngân 05 đơn vị được vay vốn trả lương ngừng việc cho 193 lượt người lao động với tổng kinh phí với số tiền 749,21 triệu đồng. Góp phần giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định sản xuất, cùng cả nước chiến thắng đại dịch./.

Minh Hưng