Xã hội
Nam Định: Chú trọng đảm bảo các dịch vụ an sinh xã hội cho người dân
02:20 PM 22/04/2019
Những năm qua, cùng với việc tập trung phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Nam Định cũng đặc biệt quan tâm công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân, nhất là các đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.
Thống kê, tính đến hết quý 1/2019, tỉnh Nam Định còn 13.106 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,15%; 38.898 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 6,37%; có 77.968 đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng và 218 đối tượng đang được quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội; trên 31.697 người cao tuổi thuộc diện được tặng quà chúc thọ, mừng thọ theo quy định của Luật Người cao tuổi. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”, Sở LĐTBXH tỉnh đã xác định nội dung nhiệm vụ trọng tâm về đảm bảo các dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân trong năm 2019, đồng thời đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện các chính giảm nghèo theo Nghị quyết 71/NQ-CP của Chính phủ; Thực hiện kịp thời, đầy đủ chính sách trợ cấp, trợ giúp đối với những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP và Nghị định 103/2017/NĐ-CP; Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ trợ cấp, các khoản trợ giúp đột xuất đối với các đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo về thu nhập, trong dịp Tết Nguyên đán; Tích cực giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn tại các địa phương có lễ hội đầu xuân.
Tạo việc làm là một trong những giải pháp quan trọng để đảm bảo an sinh xã hội cho người dân 
Cùng với đó, Sở LĐTBXH đã phối hợp với VTV 24, Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện phóng sự “Tết ấm áp” và tổ chức trao quà tặng của Chương trình “Cặp lá yêu thương” cho 45 trẻ em nghèo, đặc biệt khó khăn. Triển khai hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2019/TT- BLĐTBXH về quy định việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện. Chỉ đạo phòng LĐTBXH các huyện, thành phố cập nhật dữ liệu theo dõi, giám sát đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo vào phần mềm của Bộ LĐTBXH. Nhờ đó, trong quý 1/2019, tất cả 100% hộ nghèo, cận nghèo được các địa phương đảm bảo tiếp cận với chính sách giảm nghèo theo quy định. Trong dịp Tết nguyên đán, trên địa bàn tỉnh có 1.483 hộ nghèo được trợ cấp đột xuất, với tổng kinh phí 368 triệu đồng, 74.706 đối tượng bảo trợ xã hội được trợ cấp đột xuất, với kinh phí trên 11 tỷ đồng và 31.697 người cao tuổi được tặng quà chúc thọ, mừng thọ với kinh phí 8,9 tỷ đồng.
Ngoài ra, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh đã thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng 146 đối tượng, chủ động khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực thực hiện việc tiếp nhận, bảo đảm an ninh trật tự, tạm thời quản lý chăm sóc tại trung tâm các đối tượng người lang thang xin ăn ở các địa phương có lễ hội đầu xuân. Trung tâm Dạy nghề cho trẻ khuyết tật thực hiện công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng và dạy nghề cho 72 trẻ em khuyết tật tại trung tâm.
Có thể nói, với sự bám sát các chủ trương của Tỉnh ủy, chỉ đạo của UBND tỉnh, chương trình công tác của Bộ, cùng với việc phát huy sức mạnh đoàn kết, tranh thủ sự phối hợp của các ngành, địa phương, Sở LĐTBXH đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm, phối hợp với các địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Trong thời gian tới, tỉnh Nam Định tích cực rà kỹ các diện đối tượng được hưởng trợ giúp xã hội tại cộng đồng, hướng dẫn các đối tượng đủ điện kiện lập hồ sơ, tổ chức xét duyệt, quyết định trợ cấp cho các đối tượng đủ điều kiện, đảm bảo đúng quy định. Cùng với đó, cắt giảm chế độ trợ cấp, giải quyết kịp thời chế độ mai táng phí cho đối tượng từ trần; quán triệt thực hiện quy định về đối tượng, hồ sơ tiếp nhận vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh với những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, cần sự bảo vệ khẩn cấp. Trong công tác giảm nghèo, thực hiện hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với hộ nghèo về thu nhập và hộ nghèo đa chiều thiếu hụt về tiêu chí BHYT; hỗ trợ 70% mức đóng BHYT đối với hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác; Thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định.
Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Nam Định triển khai chính sách hỗ trợ lao động nông thôn thuộc hộ nghèo, chính sách hỗ trợ nhà ở và hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng./.
Hồng Phượng