VIDEO
Theo THĐT
Năm 2022: Đồng Tháp thêm bước chuyển trong lao động - việc làm
Cập nhật: 2 giờ trước
Tư vấn, giới thiệu, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và yêu cầu của thị trường, tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Đồng Tháp. Trên cơ sở những kết quả tích cực đạt được trong một năm đầy thách thức vừa qua, Đồng Tháp tiếp tục đề ra những mục tiêu và bước chuyển mới trong lĩnh vực lao động – việc làm cho năm 2022.
Từ khóa: lao động Việc Làm