Lao động
Năm 2018, tỷ lệ dân số TPHCM tham gia BHYT đạt 86,46%
04:54 PM 17/01/2019
(LĐXH) – Ngày 17/01/2019, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp giữa Bảo hiểm Xã hội TPHCM và các cơ quan thông tấn báo chí năm 2018...

Ông Phan Văn Mến - Giám đốc Bảo hiểm Xã hội TPHCM phát biểu tại Hội nghị

Ông Phan Văn Mến – Giám đốc Bảo hiểm Xã hội TPHCM cho biết: Năm 2018, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, song với sự đoàn kết quyết tâm nỗ lực  của toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động, BHXH TP đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hồ Chí Minh giao và đạt được nhiều kết quả vượt bậc, như: Số người tham gia BHXH bắt buộc tính đến ngày 31/12/2018 là 2.339.890 người, tăng 139.189 người (6,3%) so với năm 2017. Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 86,46%, vượt 1,86% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, đồng thời vượt 1,26% so với Nghị quyết số 35 của Hội đồng nhân dân thành phố giao.

Cùng với đó, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt được 58.708.390 triệu đồng, tăng 14% so với năm 2017 và đạt 101,34% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Số nợ BHXH, BHYT, BHTN còn 1.815.322 triệu đồng, chiếm tỷ lệ  nợ 1,85% so với kế hoạch thu, giảm so với cùng kỳ năm trước là 1,78%.  Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, như:  Năm 2018 đã cấp sổ BHXH cho 2.317.939 người tham gia BHXH, đạt tỷ lệ 99,9% so với số người tham gia; Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN, cấp tờ rơi hàng năm và cấp lại  là 2.838.257 lượt người. Tổ chức rà soát, trả sổ BHXH cho người lao động được 2.919.838 sổ, đạt tỷ lệ 99,71% tổng số phải bàn giao. Ngoài ra, thực hiện cấp thẻ BHYT cho 7.011.661 người tham gia BHYT ( trong đó cấp theo mã số BHXH đạt 99,6%).

Bên cạnh đó, công tác giải quyết chế độ BHXH cũng được ngành tập trung đẩy mạnh và áp dụng công nghệ thông tin trong việc giao dịch điện tử để giải quyết và chi trả chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Đống thời, thực hiện điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH đối với những hồ sơ hưởng hưu trí từ ngày 01/01/2018. Ngành cũng đã giải quyết chế độ BHXH cho 1.963.454 lượt người, tăng 5,91% so với năm 2017.  Song song đó, năm 2018, ngành đã giải quyết 20,36 lượt người khám chữa bệnh BHYT, tăng 9% so với năm trước. Trong đó, khám chữa bệnh ngoại trú là 18,67 triệu lượt người, KCB nội trú là 1,69 triệu lượt người. Tổng số tiền chi hơn 18.629 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2017, trong đó chi khám chữa bệnh nội tỉnh là 9.672 tỷ đồng, tăng 3% so với dự toán và tăng 12,8% so với năm 2017; chi đa tuyến đến là 8.957 tỷ đồng, vượt 13,3% so với dự toán tăng 13% so với năm 2017. Tần suất KCB/thẻ TPHCM ngoại trú là 2,1 lượt KCB/thẻ ( toàn quốc 1,38%) và nội trú là 0,19 đợt/thẻ ( toàn quốc 0,12). Bình quân chi một lần KCB là 1.073.148 đồng ( toàn quốc 624.465 đồng).

Ngoài ra, năm 2018 Ngành BHXH TP cũng đã thực hiện chi trả đạt 42.015 tỷ đồng, trong đó chi trả BHXH là 23.386 tỷ đồng ( Nguồn ngân sách là 1.813 tỷ đồng, nguồn quỹ BHXH là 21.573 tỷ đồng). Chi BHYT ( khám chữa bệnh, thanh toán trực tiếp, chăm sóc sức khỏe ban đầu) là 18.629 tỷ đồng.  Công tác chi trả đã được ngành thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ, công tác kế toán, tài chính BHXH quận/huyện và đại lý, đảm bảo chi tiêu đúng quy định, không để ra thất thoát, tiêu cực và nhanh chóng kịp thời đến đối tượng thụ hưởng.

Người lao động làm thủ tục giải quyết hồ sơ hưởng chế độ tại Bảo hiểm Xã hội TPHCM

Song song đó,  công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm cũng được ngành BHXH TP tập trung đẩy mạnh. Trong năm 2018, Ngành đã phối hợp với cơ quan liên ngành tổ chức thanh kiểm tra trên 5.835 đơn vị. Qua đó đã phát hiện và đề nghị các đơn vị khắc phục vi phạm với số tiền nợ từ đầu năm 2018 là 331,9 tỷ đồng, tỷ lệ khắc phục đạt 56,3%. Trong năm 2018, Ngành BHXH TP cũng đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến về chính sách pháp luật BHXH, BHYT; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và thực hành tiết kiệm đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Theo đánh giá của BHXH TP, để đạt được những kết quả nêu trên, trong năm 2018, ngành đã củng cố ổn định tổ chức và công tác cán bộ. Toàn thể CCVC đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Đồng thời tham mưu kịp thời cho Thành ủy, HĐND, UBND TP chỉ đạo công tác BHXH, BHYT phù hợp với tình hình phát triển của địa phương. Ngoài ra, Ngành còn phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ pát triển đối tượng nhanh và bền vững. Số người tham gia BHXH bắt buộc tăng 6,3%, BHYT tăng 6,1% vượt chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao 1,86%, vượt chỉ tiêu kế hoạch của BHXH Việt Nam giao; số nợ chiếm 2,27% số phải thu, giảm 1,33% so với năm 2017.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành BHXH TP vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế như:  Việc phát triển số người tham gia BHXH, BHYT chưa tương xứng với tiềm năng, số người tham gia BHXH tự nguyện còn rất thấp. Tình trạng nợ BHXH, BHYT còn phổ biến với số tiền lớn và thời gian dài; tình hình doanh nghiệp FDI có chủ bỏ trốn, doanh nghiệp giải thể hoặc chấm dứt hoạt động khá phổ biến nhưng sau khi thanh lý  tài sản không còn đủ tiền trả nợ BHXH. Quản lý việc cấp phép của các doanh nghiệp mới thành lập chưa có sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng gây khó khăn trong công tác thu hồi nợ do đơn vị không hoạt động đúng địa chỉ trong giấy phép. Đơn vị sử dụng lao động ký hợp đồng với tên gọi khác nhau như cộng tác, khoán.. nhằm trốn tránh đóng BHXH, BHYT. Tình trạng xin nhận trợ cấp BHXH một lần vẫn còn tăng cao, ảnh hưởng đến đời sống khi người lao động già yếu.

Để khắc phục những hạn chế và phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2019, BHXH TP đã đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp trọng tâm để phấn đấu, như: Số người tham gia BHXH đạt 2.446.144 người, tương ứng tỷ lệ lực lượng lao động tham gia là 54%. Số người tham gia BHYT đạt 7.501.000 người, tương ứng tỷ lệ dân số tham gia là 88,8%; Số người tham gia BHTN là 2.355.435 người, tương ứng tỷ lệ lực lượng lao động là 52%. Tập trung đôn đốc thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 66.000 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2018, trong đó tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN dưới 2,3% so với kế hoạch.

Hoàng Cảnh