Thời sự
Một số định hướng và giải pháp về GDNN đến năm 2020
01:07 PM 22/12/2017
(LĐXH)- Chiến lược Phát triển Nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020 đã nêu rõ: Cần phải thu hút doanh nghiệp tham gia mạnh vào phát triển nhân lực; đẩy mạnh gắn kết các CSDN với doanh nghiệp, mở rộng các hình thức đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp và thu hút doanh nghiệp tham gia nhiều hơn vào đào tạo nhân lực; thể chế hóa trách nhiệm của doanh nghiệp đối với việc phát triển nhân lực...
Cần tiếp tục có nhiều định hướng...
Luật GDNN sẽ tạo hành lang pháp lý để hệ thống đào tạo nghề nghiệp phát triển mạnh mẽ. Trong Luật GDNN quy định rất rõ việc đổi mới chương trình, đổi mới quá trình đào tạo theo chuẩn đầu ra, đáp ứng những nhu cầu cơ bản của doanh nghiệp về kỹ năng nghề nghiệp của người lao động. Để nâng cao chất lượng nhân lực trực tiếp trong các KCN, vấn đề cốt lõi là  phải tạo sự đột phá về chất lượng đào tạo nghề nghiệp và cần tập trung vào những định hướng sau:
- Tăng cường  đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp đáp ứng nhu cầu nhân lực lao động có tay nghề cao; tập trung tuyển sinh đối tượng học sinh tốt nghiệp THCS vào học trung cấp;
- Thí điểm đào tạo một số nghề trọng điểm cấp độ quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế phục vụ các ngành kinh tế mũi nhọn, khu công nghiệp, khu chế xuất, vùng kinh tế trọng điểm và xuất khẩu lao động. Đặc biệt chuẩn bị nhân lực đối với một số lĩnh vực ưu tiên  sau khi ASEAN trở thành cộng đồng kinh tế AEC.
- Tuyển sinh dạy nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng nhằm từng bước trang bị kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao thu nhập, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn theo hướng công nghiệp, dịch vụ, góp phần xây dựng nông thôn mới.
...và giải pháp cụ thể tromng chiến lược phát triển nguồn nhân lực
Song song với đó cần có những giải pháp đồng bộ, cụ thể là:
-Thứ nhất, hình thành hệ thống cơ sở GDNN có sự phân tầng có trường chất lượng cao, đào tạo những nghề mũi nhọn, đáp ứng nhân lực chất lượng cao cho các KCN có công nghệ tiến tiến; đồng thời có những trường có những nghề phổ biên, đào tạo nhân lực có tính đại trà cho các doanh nghiệp trong cả nước. Khuyến khích hình thành các cơ sở GDNN, các trung tâm đào tạo tại KCN.
- Thứ hai,nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở đổi mới, nâng cao chất lượng các yếu tố đảm bảo, như  nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đầu tư đồng bộ thiết bị đào tạo hướng tới phù hơp với công nghệ sản xuất của doanh nghiệp; đổi mới chương trình đào tạo theo hướng linh hoạt, gắn với định hướng sử dụng kỹ năng lao động của doanh nghiệp; đổi mới phương thức đào tạo theo hướng đào tạo theo tín chỉ, nhằm đáp ứng nhu cầu học suốt đời của người lao động.
- Thứ ba, xây dựng các mối quan hệ chặt chẽ giữa đào tạo nghề nghiệp với doanh nghiệp và TTLĐ ở các cấp để đảm bảo cho các hoạt động của hệ thống GDNN  hướng vào việc đáp ứng  nhu cầu của từng ngành, từng lĩnh vực. Theo Luật GDNN, doanh nghiệp có trách nhiệm chính trong việc ĐTN cho mình (tự tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho lao động của doanh nghiệp; phối hợp với CSDN để cùng đào tạo, đặt hàng đào tạo); đồng thời trực tiếp tham gia vào các hoạt động đào tạo nghề nghiệp (xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề, xác định danh mục nghề, xây dựng chương trình đào tạo, đánh giá kết quả học tập của người học nghề…). Với vai trò là nhà đầu tư và đồng thời cũng là đối tác khách hàng cho chính “sản phẩm” của mình.  Xây dựng mô hình “Trường trong doanh nghiệp” trong đó nhấn mạnh vai trò “đào tạo” của doanh nghiệp với giáo viên chính là những thợ bậc cao, những kỹ sư lành nghề trong doanh nghiệp kèm cặp hướng dẫn học viên trên những thiết bị máy móc sẵn có. Chương trình học sẽ được phát triển bởi sự hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp.
- Thứ tư, phát triển hệ thống thông tin TTLĐ để gắn kết đào tạo và sử dụng lao động.
- Thứ năm, hình thành và tăng cường chất lượng hoạt động của các trung tâm quan hệ doanh nghiệp trong các cơ sở GDNN để làm tốt vai trò cầu nối giữa đào tạo và sử dụng lao động. Các trung tâm này phải có tính chuyên nghiệp cao, đội ngũ nhân viên phải được trang bị các kiến thức chuyên ngành về quan hệ khách hàng,  kiến thức về makerting xã hội và có các điều kiện làm việc hợp lý.
PV