Xã hội
Long Biên: Hỗ trợ người nghèo vay vốn giải quyết việc làm
11:23 AM 17/09/2018
Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội quận Long Biên (thành phố Hà Nội đã kịp thời giải quyết tốt nguồn vốn vay ưu đãi của Trung ương, thành phố và quận cho khách hàng. Qua đó, góp phần thực hiện tốt các chương trình mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Nhiều hộ gia đình sau khi vay vốn đã phát huy hiệu quả nguồn vốn cho vay.
Để nhân dân biết, hiểu và được hưởng đầy đủ về chính sách tín dụng trên địa bàn, Ngân hàng Chính sách xã hội quận đặt điểm giao dịch tại UBND phường Giang Biên, thông báo công khai chủ trương của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách, công khai về thủ tục vay vốn, danh sách hộ vay vốn trên địa bàn…
Một buổi giải ngân của Ngân hàng Chính sách xã hội quận Long Biên.
Ngay từ những ngày thành lập, và khi có sự thay đổi chủ tịch, kế toán, thủ quỹ của các hội ủy thác, ngân hàng chính sách quận đã ký hợp đồng ủy thác vay vốn với Hội Cựu chiến binh va Hội LHPN phường về chương trình ủy thác cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác. Các văn bản do NHCSXH quận Long Biên triển khai đến Hội CCB, Hội Phụ nữ đều thực hiện tốt, các tổ vay vốn đã tiếp cận và triển khai những văn bản mới có liên quan đến việc vay vốn. Ông (bà) tổ trưởng tổ dân phố căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch tín dụng tại thông báo mỗi đợt vay vốn để chỉ đạo các Tổ Tiết kiệm và vay vốn trong tổ, tổ chức bình xét cho vay và lập hồ sơ vay vốn theo quy định của NHCSXH. Việc bình xét cho vay đảm bảo công khai, dân chủ, đúng đối tượng và có sự tham gia giám sát của tổ trưởng tổ dân phố, đại diện lãnh đạo của tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác. Tổ chức giao ban với cán bộ ngân hàng, UBND theo quý, giao ban công tác vay vốn giữa các đoàn thể với ngân hàng theo tháng.
Hiện nay, Ngân hàng Chính sách xã hội quận Long Biên đang thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn phường Giang Biên đối với các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm, hộ chính sách.
Nhờ nguồn vốn vay tín dụng chính sách, nhiều hộ gia đình đã đầu tư mở rộng sản xuất cây trồng, mua sắm thêm công cụ lao động, sắt bảo vệ đồng ruộng, thuê nhân công cải tạo đất. Chính nhờ nguồn vốn vay ưu đãi đã tạo việc làm cho người nông dân thiếu đất sản xuất do đô thị hóa, tăng doanh thu, tăng thu nhập cho người lao động, từ đó góp phần tăng tích lũy để tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Việc cho vay ưu đãi đã góp phần giảm số hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn phường, tạo việc làm trên 400 hộ dân.
Để đảm bảo chất lượng, hiệu quả vốn vay, NHCSXH quận tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Định kỳ 6 tháng và 1 năm, Ngân hàng phối hợp với UBND, các hội, đoàn thể được nhận ủy thác kiểm tra 100% các hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng cho vay. Ngoài ra, các hội, đoàn thể cấp trên kiểm tra công tác vay vốn của hội đoàn thể ủy thác và tổ tiết kiệm và vay vốn hàng năm.
Trong thời gian tới, để tiếp tục giúp người dân tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi, NHCSXH quận Long Biên tiếp tục bám sát định hướng chỉ đạo của cấp trên, xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch tín dụng cho vay sát với tình hình thực tế đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn cho vay theo kế hoạch, tiếp tục khai thác, bổ sung các nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu của các đối tượng như hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ giải quyết việc làm với mục tiêu chống tái nghèo, thoát nghèo bền vững, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn./.
Huyền Trang